onsdag 15 september 2010

Familjecentral i centrala Kalmar och Lindsdal

Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd och hjälp och gemenskap med andra föräldrar tillsammans med sina barn. Familjecentraler är ett samarbete mellan kommun och landsting. Öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård samverkar i gemensamma lokaler. Målet är att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar.


Margreth Johansson, Gudrun Brunegård, Folke Fagerlund, Monica Bengtsson och Christopher Dywik vill slå ett slag för familjcentral i centrala Kalmar och Lindsdal.

Det finns idag tre familjecentraler i Kalmar kommun; i Norrliden, Smedby och Södermöre. I centrala Kalmar finner vi dessutom Oxhagen som kallas familjecentrum trots att de olika ingående delarna är spridda på olika lokaler.

I Kalmar med ca 30 000 invånare finns alltså i själva verket endast en familjecentral, den i Norrliden. Övriga två ligger i förorter söder- och västerut. I centrala Kalmar saknas en tillgänglig och ”fullvärdig” familjecentral. Oxhagens familjecentrum är uppskattad och bra! Det är inte fråga om det, men samverkan mellan tre aktörer i gemensamma lokaler saknas och därmed uppfyller den inte kriterierna för familjecentral.

Kristdemokraterna anser att det är hög tid att Oxhagens verksamhet får samlade lokaler och bli det familjecentrum som det är ämnat att vara.

Även i norra kommundelen saknas familjecentral. Lindsdal är en växande tätort där det finns många barnfamiljer. Hälsocentralen servar hela norra kommundelen. Här finns ett stort behov av en familjecentral.

Utöver detta anser vi att det ska finnas föräldrastödsgrupper på alla familjecentraler, för att ge stöd under hela uppväxten. Att dela erfarenheter med stöd från professionen kan ge ytterligare verktyg under den ibland svåra men roliga uppväxten.

Kristdemokraterna i Landstinget och i Kalmar kommun kommer gemensamt driva följande frågor:

- Föräldrastödsgrupper på alla familjecentraler
- Fullvärdig familjecentral i centrala Kalmar
- Familjecentral i Lindsdal under det närmaste året
- Samverkan omfattar även familjens läkare, som kommer till familjcentralen, oavsett om läkaren är landstingsanställd eller privat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar