torsdag 16 september 2010

Astrid Lindgrens Näs - en viktig kulturgärning

Idag fick vi i Vimmerby besök av Kristdemokraternas kulturpolitiske talesperson, Dan Kihlström, som är ledamot i riksdagens kulturutskott. Vi hade inbjudit honom till Astrid Lindgrens Näs, för att ta del av det omfattande kulturarbete som försiggår där.


Elisabeth Lago Nilsson, Dan Kihlström, Gudrun Brunegård och Anders Andersson.


Information om verksamheten på Astrid Lindgrens Näs gavs av Kjell-Åke Hansson, VD på Näs.


Ett tittskåp som symboliserar Astrid Lindgren i världen.


Kjell-Åke Hansson berättar om sitt eget möte med Astrid Lindgren, just i samband med att fotografiet togs tillsammans med Ronja och Birk i en paus i filminspelningen.


En god berättelse ska vara som en gädda, enligt Astrid Lindgren: En vass inledning, ett matnyttigt mittparti och en snärtig avslutning. Detsamma bör gälla ett politiskt anförande, anmärkte någon.

Här följer Dan Kihlströms pressmeddelande från sitt besök på Näs:
Astrid Lindgrens Näs en viktig kulturgärning

- Vimmerby kommuns satsning på Astrid Lindgrens Näs är en viktig kulturgärning, med sin breda spännvidd mellan publika utställningar, författarbesök och den akademiska anknytningen i form av gästprofessur, universitetskurser i bland annat barnboksförfattande och forskning.

Det sa Dan Kihlström, Karlstad, kristdemokrat och ledamot i Riksdagens kulturutskott, på torsdagen med anledning av sitt besök i Vimmerby.

- Att verksamheten på Näs är av stort nationellt intresse visar inte minst det stora EU-stöd som anslogs i samband med uppbyggnaden och det faktum att Statens Kulturråd väljer att tillkännage pristagaren till Astrid Lindgrens minnespris (ALMA) just på Näs.

- Mina partikamrater och kollegor i riksdagen, Chatrine Pålsson Ahlgren och Yvonne Andersson, har tidigare lagt motioner om att ge statligt stöd till verksamheten. Jag kommer själv att ta med mig frågan i det fortsatta arbetet, när jag nu på plats har tagit del av det viktiga arbete som försiggår här, avslutar Dan Kihlström.

Vid besöket deltog även Kristdemokraternas riksdagsledamot från länet, Anders Andersson, Järnforsen, tillsammans med Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby och Elisabeth Lago Nilsson, ledamot i Vimmerby Kommun Förvaltning AB, som äger Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar