onsdag 7 april 2010

Beroende av samverkan

Landstingsalliansen gjorde igår ett besök på Beroendecentrum tillsammans med Kalmaralliansen. Syftet var att peka på behovet av samverkan mellan huvudmännen och att manifestera vikten av att enas kring den enskilde brukaren istället för att i första hand se till den egna plånboken.

Beroendecentrum är ett samverkansprojekt mellan landstinget och de sju kommunerna i södra Kalmar län. Projektet vänder sig framför allt till personer med dubbeldiagnos, dvs missbruk i kombination med psykiatrisk diagnos. Den gruppen behöver ett mer kvalificerat omhändertagande än en "ren" missbrukare. Med personal med olika yrkesbakgrund kan man samverka på ett effektivt sätt.

Tyvärr uppstår emellanåt problem på grund av kulturkrockar och olika synsätt mellan kommunal och landstingsdriven missbruksvård, mellan dem som lyder under Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen. Men sådana krockar brukar alltid redas ut.

Än värre är den otrygghet som uppstått sedan flera av de mindre kommunerna redan efter ett år sa upp avtalet. Inte i första hand för att man var missnöjd med projektet i sig, utan med kostnadsfördelningen. Där tar landstinget halva kostnaden, medan de sju kommunerna delar utifrån folkmängd.

Det kan ju tyckas oklanderligt rättvist, ända tills man inser att i själva verket nyttjas platserna i betydligt högre utsträckning av kalmarbor. Bara en mindre andel nyttjas av sådana som är mantalskrivna i de mindre kommunerna.

Orsaken kan förmodligen hittas dels i avståndet i sig, dels i att det faktiskt bor proportionellt sett fler missbrukare i Kalmar, där tillgången till droger är större och man lättare kan underhålla sitt missbruk.

Det vore ytterst olyckligt om de uppsagda avtalen leder till att projektet avvecklas. Kommunerna har ju kvar sitt ansvar enligt Socialtjänstlagen, men har för knappa resurser och otillräcklig kompetens att kunna ta hand om "sina" missbrukare med dubbeldiagnos på egen hand.

För att sätta den enskilde individen i fokus behövs ett fortsatt samarbete. Då behöver kommunerna sinsemellan komma överens om en fördelningsnyckel som alla kan ställa upp på.

Allianskollegorna från Kalmar kommun signalerade vid vårt besök, att de var beredda att lägga prestigen åt sidan och förhandla om avtalen, för att de övriga kommunerna ska komma tillbaka in i samarbetet igen. Det är min förhoppning att den röd-gröna majoriteten i Kalmar kommun resonerar på samma sätt.

Den enskilde patienten är beroende av att samverkan på Beroendecentrum fungerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar