onsdag 28 april 2010

Vårdnadsbidraget - ett praktiskt barnperspektiv

Att Kristdemokraterna vill ge familjerna större möjlighet att själva bestämma hur man vill ha det när barnen är små, det borde inte vara någon nyhet. Vårdnadsbidraget är ett sätt att öka denna valfrihet. Det är ju rimligen föräldrarna som bäst känner sitt barn och dess behov.

Tyvärr blev inte vårdnadsbidraget utformat som vi ville. Istället blev det begränsat till högst 3000 kronor i månaden och bara i de kommuner som själva valde att införa det. Dessutom blev det kringgärdat av en mängd regler.

Den familjepolitiska arbetsgruppen, som jag var med i, har arbetat fram ett förslag till hur vi ska vidareutveckla familjepolitiken. Vid olika avstämningsmöten och även i samband med förra årets riksting, då vår rapport debatterades, var inriktningen kristallklar:

Vårdnadsbidraget måste förbättras! Det måste upp till en nivå på minst 6000 kronor för att exempelvis en ensamstående förälder överhuvud taget ska ha en rimlig chans att leva på det.

Dessutom var det en tydlig uppfattning att man måste få möjlighet att utnyttja vårdnadsbidraget var man än bor i Sverige. Man ska inte som förälder behöva vara beroende av att bo i en "vänligt sinnad" kommun för att få möjlighet att själv välja om man vill vara hemma lite längre tillsammans med barnet!

Idag skriver Göran Hägglund (KD) tillsammans med riksdagsledamöterna Emma Henriksson, som också var med i den familjepolitiska gruppen, och Mikael Oscarsson i Svenska Dagbladet att väljarna vill ha kvar vårdnadsbidraget och att det nu är dags att höja beloppet. Den genomsnittliga förskolesubventionen som kommunen betalar för en plats i förskolan är 12495 kronor. Ett vårdnadsbidrag på 6000 kronor är då mycket rimligt.

Göran, Emma och Mikael hänvisar till en SIFO-undersökning, som visar att 77 procent vill ha kvar vårdnadsbidraget som en möjlighet. Bara 7 procent vill avskaffa det. Och det var ingen skillnad i uppfattning om de som svarade röstade på Alliansen eller på de röd-gröna.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/valjarna-vill-ha-vardnadsbidraget_4627381.svd

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1967801/kd-vill-utoka-vardnadsbidraget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar