söndag 11 april 2010

Får vi LOV i Vimmerby?

Härom dagen samlades en rad politiker, tjänstemän, anställda och någon representant för brukarna i Vimmerby, för att fördjupa oss i Lagen om valfrihetssystem, den så kallade LOV:en.

Kristdemokraten Acko Ankarberg Johansson, kommunalråd i Jönköping, var utredare till det som nu alltså blivit lag.

Inom kommunal äldre- och handikappomsorg och socialtjänst är det frivilligt för kommunen att använda sig av LOV när andra utförare anlitas. Man kan också göra upphandling enligt LoU (Lagen om offentlig upphandling).

Inom landstingets primärvård är LOV:en tvingande. Landstinget är alltså skyldigt att erbjuda likvärdiga villkor för en privat läkare som vill arbeta i primärvården. Därför har Landstinget i Kalmar län tagit fram ett regelsystem, för att den vård som ges ska vara likvärdig oavsett utförare. Förhoppningsvis kommer Hälsoval Kalmar träda ikraft efter sommaren.

Grundtanken med LOV:en kan sägas vara att välfärdstjänster ska kunna utföras av andra än kommunen och/eller landstinget, och att man då inte ska konkurrera genom lägsta pris, som är fallet med LoU. Istället ska både ersättningen och innehållet i tjänsten vara likvärdigt oavsett utförare. Den stora poängen blir att brukaren får frihet att välja utförare utifrån jämförbara grundvillkor.

Det som avgör blir vilken kvalitet som utföraren kan erbjuda. Det kan handla om kontinuitet, dvs att det inte är så många personer inblandade, att man är noga med att hålla de utlovade tiderna, att personalen är särskilt väl utbildad eller helt enkelt har rykte om sig att vara bra. Man konkurrerar alltså med kvalitet, inte pris.

Jag tror att det skulle vara bra om vi kunde införa LOV i någon del av omsorgsverksamheten i Vimmerby. Det skulle öka våra pensionärers valfrihet och även rättssäkerhet. Idag är det nämligen väldigt osäkert i hur stor grad man verkligen får utfört det som biståndsbeslutet utlovar. Mycket tid försvinner i kringaktiviteter. Erfarenheten visar, enligt föreläsaren från SKL, Greger Bengtsson, att ineffektiviteten är störst på servicehusen, där kanske 40 procent av den tid som beslutats för insatser bara försvinner.

I Ljusdal, med 21.000 invånare, kunde man efter en sådan genomgång minska personalen med 21 årsarbetare, som fanns där enbart på grund av att organisationen var dåligt planerad och tid användes till annat än att serva brukarna.

Införandet av LOV ställer alltså krav på kommunen att räknar fram vad en viss omsorgstjänst kostar idag. Det tvingar också fram en analys av hur stor del av biståndsbesluten som utförs idag. Redan med detta är mycket vunnet.

För brukarnas valfrihet, för utveckling av kvaliteten inom omsorgen, för effektivisering och bättre utnyttjande av skattemedlen, för att skapa förutsättningar för mer kvinnligt föregagande i kommunen, för att omsorgspersonalen ska få fler arbetsgivare att välja mellan ...

Ja, skälen till varför man vill införa LOV kan vara många. Jag tycker alla de ovan listade skälen ger goda skäl till att införa LOV i Vimmerby.

Tyvärr har jag förstått att socialdemokraterna har bestämt sig för att av ideologiska skäl inte stödja något sådant. Vill inte sossar att Vimmerbys pensionärer ska få valmöjlighet? Vill man inte ge möjlighet för kvinnligt nyföretagande inom omsorgssektorn? Märkligt!

4 kommentarer:

Peter Högberg sa...

Som Jag sagt så många gånger. Ni har majoritet och det är bara att genomföra innan året är slut... Sedan blir det en annan majoritet

Gudrun sa...

Jag förutsätter nog att det kommer att vara alliansmajoritet även efter valet. Men varför är du emot valfrihet, fler utförare och fler arbetsgivare?

Peter Högberg sa...

Jag kommer att ta ställning när utredningen är klar i maj och vi då får ett underlag att ta ställning till. Jag finner en oro om det blir en riktig valfrihet för de äldre eller om de blir på vård- och omsorgsföretagens villkor och kommunen får stå där med skägget i brevlådan. Sedan är frågan som jag inte har fått svar på om våra äldre vill ha valfrihet av utförare eller valmöjligheter om omsorgens innehåll.

Gudrun sa...

Kommunen har ju ansvaret som huvudman för kravspecifikation och ersättningssystem. Företagen kan ju aldrig få ut mer än de har rätt till och konkurrerar genom kvalitet, inte pris. Det är företaget som tar risken att inte locka tillräckligt många kunder.
Som jag ser det ger LOV:en möjlighet för båda de typer av valfrihet som du beskriver.

Skicka en kommentar