torsdag 15 april 2010

Mer pengar i pensionärernas och barnfamiljernas plånböcker

Tack vare Alliansregeringens goda ekonomiska handlag har de allra flesta svenskar fått behålla mer av sina intjänade pengar i plånboken. Regeringen gick till val på att det skulle bli mer lönsamt att jobba, som ett sätt att stimulera arbetsmarknad och höja sysselsättningen.

Tack vare kristdemokraternas partiledare Göran Hägglunds ihärdiga arbete har han också fått gehör för att även pensionärerna har fått sänkt skatt. De första omgångarna riktade sig särskilt till att förbättra situationen för de sämst ställda pensionärerna, de med enbart garantibelopp.

Göran Hägglund fick också med sig de andra partiledarna i att kompensera den så kallade bromsen, som slog till som en följd av fjolårets negativa tillväxt på grund av den världsomspännande ekonomiska krisen. Utan det tillskottet hade pensionärerna de facto drabbats av sänkt pension.

Vid Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar krävde Göran Hägglund att ännu ett steg skulle tas, för att utjämna skillnaderna mellan pensionärer och löntagare. Några veckor senare hade partiledarna enats om att det från och med nästa årsskifte är dags för ett tredje steg i skattesänkningen för pensionärer. Fem miljarder kronor satsas på pensionärerna!

Genom vårpropositionen, VÅPen, som offentliggörs idag, har vi fått del av tabeller som visar hur skattesänkningarna faller ut på kommunnivå, eftersom kommualskatten påverkar utfallet.

En pensionär i Vimmerby, med 12.000 kronors inkomst före skatt, får 226 kr mer i plånboken per månad genom den nya sänkningen av grundavdraget. Det ger 2 706 kr mer om året. Om man lägger ihop det med de båda tidigare skattesänkningarna ger det 447 kr mer i månaden och 5 364 kr om året.

Motsvarande siffror för en pensionär med 18.000 kronors inkomst i månaden är 376 kr mer i månaden genom det nya avdraget och 4 512 kr om året. De tre stegen i skatteavdraget ger sammantaget 663 kr i månaden och 7 954 kr om året.

Barnfamiljer är en annan ekonomiskt utsatt grupp, särskilt de med många barn. Det nya flerbarnstillägget är särskilt utformat för att lätta deras börda. För en familj med två barn får familjen 50 kronor högre barnbidrag per barn än tidigare. Den nya nivån hamnar på 150 kronor i månaden. En trebarnsfamilj får 100 kronor mer per barn. Fyra- och fembarnsfamiljernas tillskott blir 200 kronor i månaden. För dem ger flerbarnstillägget totalt 2864 kronor i månaden.

Tillsammans med satsningarna på fler sommarjobb för ungdomar, lärarlegitimation för att kvalitetssäkra undervisningen och stöd till sommarskola för att öka förutsättningarna för alla elever att få godkända betyg, så tycker jag att regeringen har hittat ett bra knippe modeller för att stödja ett antal utsatta grupper.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6956932.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar