onsdag 23 februari 2011

"Att göra det vanliga ovanligt bra"

Verksamhetsbesök är viktiga för en politiker, för att på plats bilda sig en uppfattning om hur saker ligger till och möta de människor öga mot öga som finns i den verklighet som vi beslutar om.


Undertecknad, riksdagsledamoten Anders Andersson och Kristdemokraternas Västerviks-representant i landstingsstyrelsen Kerstin Lahi besökte Västerviks sjukhus tillsammans med vår politiske sekreterare Christopher Dywik, som tagit bilderna.

Igår tillbringade vi dagen på ett av Sveriges bästa sjukhus, Västerviks sjukhus. Kaxigt? Javisst! Befogat? Bedöm själv:

Placering som nr 7 i Health Consumer Powerhouse's index.
Mer än 70 procent av patienterna är klara på akuten på mindre än tre timmar.
Patienter som brutit lårbenshalsen opereras inom 12 timmar i snitt, en halvering mot för några år sedan.
Bäst i Sverige i intensivvårdsregistret.
Rankat som femte bästa sjukhus i landet att göra sin AT på, dvs läkarutbildningens två avslutande år, då man arbetar under handledning innan man får ut sin legitimation.
Har minskat ned vårdrelaterade infektioner från 13 procent till 3 procent.
Särskilt omnämnande i Riks-Stroke 2009.
Korta vårdtider, låg kostnadsutveckling.


Sjukhuschefen Krister Björkegren gav en presentation av sitt sjukhus.

Men det går inte att slå sig till ro med goda resultat idag. Då hinner utvecklingen springa ifrån en. Man behöver ständigt arbeta med förbättringar. Och det finns stora utmaningar kvar, exempelvis i uppbyggnaden av medicinsk rehabilitering för personer med skall- och ryggmärgsskador. Det gäller även vården i livets slutskede för patienter med svåra, obotliga sjukdomar. Och hur ska man lösa de sedan länge beslutade platserna för en intagningsvårdavdelning, där man kan låta patienter från akuten stanna över natt för att kunna observera och förnyad bedömning nästa dag?

Krister Björkegrens recept är att göra det vanliga ovanligt bra. Med den inställningen kommer man uppenbarligen långt.


En pressträff hann vi också med, traditionsenligt förlagd i den trivsamma cafeterian.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar