fredag 11 februari 2011

Grattis, Kalmar-länsbor, till bra sjukhus!

I Kalmar län finns två av de tio bästa sjukhusen i hela landet. Västerviks sjukhus ligger på plats nummer sju, tätt följt av Länssjukhuset i Kalmar på åttonde plats.

Det är Health Consumer Powerhouse som har gjort den rankning som man kan läsa om i bl a VästerviksTidningen. För att göra rankningen har man sammanvägt data från Öppna Jämförelser och www.vantetider.se.

Av matrisen, där vart och ett av landets 73 sjukhus granskas, kan man utläsa att även Oskarshamns sjukhus håller god kvalitet. Där bedrivs som bekant ingen dygnet-runt-kirurgi eller förlossning, vilket gör att man "missar" ett antal möjliga poäng i rankningen. Men genom att ha specialiserat sig på ett avgränsat vårdutbud och utföra de delarna väl, så går man i själva verket om några av de 48 fullvärdiga akutsjukhusen och placerar sig på plats 44.

Det är bara att gratulera länets invånare och den yrkesskickliga och hängivna personalen till dessa framstående resultat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar