tisdag 15 februari 2011

Årsmöte med barnperspektiv och förnyat förtroende

Igår hade Kristdemokraterna i Vimmerby sitt årsmöte, där jag fick förnyat förtroende som ordförande i lokalavdelningen för tionde gången.Talare var riksdagsledamoten Yvonne Andersson, Linköping, inbjuden som talare. Hon är till yrket universitetslektor och arbetar nu i riksdagens utbildningsutskott. Hon beskrev hur barnperspektivet skiljer KD från andra partier.Lisa Holmström, Alice Andersson och Lina Johansson medverkade med sång.

Under året har Vimmerby haft besök av flera kristdemokrater från det nationella planet: I själva valveckan fick Vimmerby-avdelningen besök av folkhälso- och äldreminister Maria Larsson, som talade om äldrefrågor vid ett cafémöte. Riksdagsledamoten Dan Kihlström, verksam i kulturutskottet, gjorde ett besök på Astrid Lindgrens Näs under samma vecka. Anders Andersson, sjukvårdspolitisk talesperson, talade om sitt nya uppdrag som riksdagsledamot och ordförande i Alliansens sjukvårdsgrupp vid förra årsmötet. Han deltog också vid företagsbesök på Fagerströms Maskin och på Locknevi marknad.

Kristdemokraterna i Vimmerby har under 2010 innehaft ordförandeposter i omsorgsnämnden och socialnämnden, där Elisabeth Lago Nilsson respektive Torbjörn Sandberg verkat. Jaroslav Sranka har varit vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Göran Gustafsson i teknik- och servicenämnden och Thomas Karlsson i Vimarhem AB. Partiet har varit representerat i alla styrelser och nämnder, i de flesta fall med både ordinarie ledamot och ersättare. Den kommunpolitiska arbetsgruppen har samlats, dels tillsammans med Alliansen, men även på egen hand. Studiebesök har gjorts vid olika företag och kommunala verksamheter.

Flera motioner har lagts under året. Ola Gustafsson har motionerat om rensning av Vervelån genom Gullringen, utbyggd gång- och cykelväg i Gullringen, översyn av hastighetsbegränsningar, samt om publicering av revisionsrapporter på kommunens hemsida. Den senare bifölls redan efter två månader, vilket torde vara snudd på rekordsnabb behandling. Elisabeth Lago Nilsson har lagt en motion om att göra kommunala pensionärsrådet till remissorgan. Torbjörn Sandberg har motionerat om hantering av matavfall på kommunens skolor.

Under året har även motionen Håll Vimmerby rent! behandlats. Kommunfullmäktige beslutade att delvis bifalla motionen genom att ge barn- och ungdomsnämnden och teknik- och servicenämnden i uppdrag att genomföra en skräpplockarkampanj i Vimmerby kommun 2011 som riktar sig mot allmänheten, förskolor och skolor med stöd av stiftelsen "Håll Sverige Rent", Rapportering till fullmäktige skall ske i samband med nämndernas återredovisning till fullmäktige hösten 2011, därefter kan fullmäktige besluta om fortsatt uppdrag. Teknik- och servicenämnden fick dessutom i uppdrag att inventera behov och placering av papperskorgar i Vimmerby stad.

Den årliga vårfesten hölls i Mötesplatsen den 10 maj. Vitsippspriset delades ut till Gullan och Alvar Andersson. Motiveringen lydde: ”Gullan och Alvar Andersson har i många år visat stor omsorg om äldre och funktionshindrade, genom att troget besöka äldreboenden och glädja pensionärer och vårdtagare med sång och musik flera gånger i veckan. På så sätt är de föredömen i medmänsklighet och omtanke.”

En lördagsmorgon i juli samlades en grupp kristdemokrater för att städa centrum. Syftet var att följa upp motionen om att hålla Vimmerby rent, genom att i praktisk handling visa att man med en relativt måttfull insats kan åstadkomma ett betydligt renare och mer inbjudande centrum. Förhoppningsvis kan fler föreningar inspireras till liknande aktioner.

Kristdemokraterna var aktiva under hela valrörelsen med besök i kransorterna på fredagar och partytält på torget på lördagar. Dessutom anordnades ett möte för invandrarungdomar i Bullerbyn. Elisabeth Lago Nilsson, Gudrun Brunegård och Göran Gustafsson deltog i paneldebatter i Plenisalen och i Folkhögskolan och på Kröngården.

Efter förhandlingarna om politiska poster finns Kristdemokraterna representerade i samtliga nämnder och styrelser med antingen ordinarie ledamot eller ersättare. Som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen finns nu Göran Gustafsson. Elisabeth Lago Nilsson och Torbjörn Sandberg sitter kvar som ordförande i omsorgsnämnden och socialnämnden.

I landstingsvalet kvarstår Vimmerby som den kommun där Kristdemokraterna har näst starkast väljarstöd i Kalmar län, med 14,93 %. I riksdagsvalet ligger Vimmerbys resultat fortfarande över riksgenomsnittet.

Styrelsen för Kristdemokraterna i Vimmerby har under verksamhetsåret bestått av Gudrun Brunegård, ordförande, Ola Gustafsson, vice ordförande, Elisabeth Lago Nilsson och Torbjörn Sandberg och Thomas Karlsson. Ersättare har varit Jaroslav Sranka, kassör, Göran Gustafsson och Carl-Axel Fagerström. Styrelsen omvaldes i samband med årsmötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar