fredag 18 februari 2011

Motion om utlokaliserade specialistmottagningar

Efter nedläggningen av akutavdelningen i Vimmerby har lokalerna använts till öppenvårdsmottagningar för slutenvårdsspecialister från Västerviks sjukhus. Med olika frekvens kommer olika professioner som audiolog, hörselvårdstekniker, urologsjuksköterska, specialistläkare inom medicin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, pediatrik och öron- näs- och hals. Ögonmottagningen är öppen varje dag, med sjuksköterska måndag-fredag, medan ögonläkare finns på plats tre-fyra dagar i veckan. Numera kommer även en barnneurolog till barn- och ungdomshabiliteringen.

Specialistmottagningarna i Vimmerby sparar tid för patienter från Hultsfreds- och Vimmerby-området. Även miljön skonas, genom minskat resande då man får sin undersökning nära hemorten. För de med längst avstånd, från Virserumstrakten, kan det handla om en resväg på elva mil istället för tjugotvå tur och retur. Samhällseffekten av detta kan inte förbises, då det bl a innebär avsevärt kortare bortavaro från arbetsplatsen för läkarundersökning eller specialistsjuksköterskemottagning. Mottagningarna är också mycket uppskattade av befolkningen. En bieffekt är ett ökat kollegialt utbyte mellan slutenvårdsspecialister och allmänläkarspecialister.

Det är dock viktigt att dessa specialistmottagningar håller likvärdig teknisk kvalitet med de öppenvårdsmottagningar som är belägna på sjukhuset. Röntgen och annan utrustning måste förnyas allt efter behov. Det finns också goda skäl att utöka servicen med arbets-EKG, vilket skulle innebära en avlastning för mottagningen i Västervik. Eftersom många av patienterna är i arbetsför ålder skulle det också innebära kraftigt minskad frånvaro från arbetet.

Med de goda erfarenheter Vimmerby-mottagningen ger menar jag att det nu är läge att öppna liknande specialistläkarmottagningar på fler håll i länet, exempelvis i Borgholm och Nybro, som gamla sjukhusorter med stort omland och långa avstånd till närmaste akutsjukhus. I mån av lokalt intresse och möjlighet kan liknande verksamhet öppnas i anslutning till hälsocentraler på fler platser i länet.

Med anledning av ovanstående föreslår den kristdemokratiska landstingsgruppen

att landstingsdirektören ges i uppdrag att initiera utlokaliserade specialistmottagningar i
öppenvård i Nybro och Borgholm och på sikt på fler platser i länet, samt

att medicinmottagningen i Vimmerby utrustas med arbets-EKG.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar