onsdag 9 februari 2011

En halv seger för bibehållen röntgen

Den hetaste debatten vid dagens landstingsstyrelse var utan tvekan den som handlade om länets framtida radiologi, dvs röntgen. En konsultrapport föreslår drastiska förändringar, såsom stängning av röntgen i Vimmerby, indragen jourverksamhet i Oskarshamn och nedläggning av mammografin där. I Västervik skulle man lägga ned interventionslabbet.

Allt detta skulle ha stora och omfattande konsekvenser för länets invånare, som skulle tvingas åka avsevärt mycket längre sträckor för att få sina undersökningar utförda. Indragen jour i Oskarshamn och nedlagt interventionslabb skulle dessutom i hög grad påverka annan verksamhet vid respektive sjukhus, exempelvis medicinjouren i Oskarshamn och kirurgen i Västervik.

Det förslag som behandlades innebar att en arbetsgrupp skulle arbeta vidare med frågan, men ingenstans i beslutstexterna fanns något som gav garanti för att eventuella strukturförändringar någonsin skulle behandlas politiskt. Det fanns en uppenbar risk att viktiga frågor om vilka undersökningar som ska utföras var i länet helt skulle undanhållas politisk behandling. Därför hade Alliansen ett tilläggsyrkande, med innebörden att förändringar av utbud och utbudspunkter ska behandlas politiskt.

Efter nästan en timmes debatterande verkar det som att den rödgröna majoriteten äntligen tog till sig Alliansens argument. Man föreslog som kompromiss att föra in en mening om att strukturen i länet skulle vara oförändrad.

Eftersom det kan finnas utrymme för tolkningar av vad som menas med struktur, så föreslog vi ytterligare en förstärkning, nämligen att uppdraget gäller inom ramen för av fullmäktige beslutad struktur och att arbetet ska följas politiskt.

Detta får ändå ses som en halv seger, då jag inte bedömer att det fanns någon som helst chans att vänstergänget skulle bifalla vårt förslag. Genom det kompromissade tillägget höjdes ändå säkerhetsnivån ett rejält snäpp. Då kan man äntligen börja tro att röntgen i Vimmerby får vara kvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar