tisdag 22 februari 2011

Landstingets representationsregler stramas upp

Efter Östran-Nyheternas granskning av landstingets representation kommer nu reglerna för alkohol att stramas upp. Med anledning av reportageserien har landstingsdirektör Alf Jönsson gjort en egen granskning och konstaterat att det skett en glidning. Landstingets måttfulla regler har inte tillämpats fullt ut.

I dagens Östran rapporteras att reglerna nu ska stramas upp.

Kristdemokraternas drygt tio år gamla motion har omnämnts vid ett par tillfällen i Östan-Nyheternas rapportering. Eftersom länkningen till dagens artikel inte funkar citerar jag:

"Landstingsfullmäktiges beslut 2001, är en förlängning av ett beslut från 1986, och innebär att landstingets representation är spritfri men att vin kan förekomma i särskilda fall. Vi berättade den 12 februari om den omröstning som genomfördes i landstingsfullmäktige 2001 (då jag, Gudrun, tjänstgjorde som ersättare) med anledning av en motion om alkoholfri representation. Det var Anders Andersson (KD), numera riksdagsledamot, som tyckte att landstinget skulle ta ansvar som folkhälsoföredöme."

"- Därför föreslog vi att landstinget kunde vara lite tuffare kring den här principen och införa alkoholfri representation. Vi förlorade den omröstningen, berättade Anders Andersson i vår tidning den 12 februari."

"De flesta i landstingsfullmäktige tyckte att det var viktigt att ha kvar möjligheten att bjuda på alkohol. Sedan dess har det uppenbarligen tummats på reglerna."

Även i riksdagen har formerna för representation diskuterats. Där har man nu, i samband med att Konstitutionsutskottets betänkade om Riksdagens arbetsformer behandlades, antagit ett uttalande som sedan riksdagen ställde sig bakom:

“Utskottet vill på nytt framhålla vikten av en restriktiv alkoholkonsumtion vid representation inom riksdagen och av att det, i de fall alkohol serveras, alltid finns alkoholfria alternativ av god kvalitet.”

Personligen tycker jag det är utmärkt formulerat - inte minst den del som gäller att det alltid ska finnas alkoholfria alternativ av god kvalitet. Allt för ofta råkar man på att det enda alkoholfria alternativ som finns är vatten eller läsk. Varje näringsställe med självaktning, som serverar vin, borde också ha ett alkoholfritt vin som alternativ. Att detta ska vara av lika god kvalitet som det alkoholhaltiga vinet borde vara en självklarhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar