fredag 4 februari 2011

När patienten själv får välja

För fem månader infördes vårdvalet, Hälsoval Kalmar, i Kalmar län. Avsevärt senare än i de flesta andra delar av landet.

Skälet var att den röd-gröna landstingsmajoriteten inte brydde sig om att genomföra reformen så länge den var frivillig. Istället väntade vänstergänget tills det blev en tvingande lag för alla landsting att ge sina medborgare rätt att välja vårdgivare, och ge alla vårdgivare lika villkor, vare sig de var privata eller landstingsdrivna.

För socialminister Göran Hägglund (KD) och Alliansregeringen handlade det om att ge människor rätt att själva fatta beslut om vilken vård- eller hälsocentral man har förtroende för. Poängen är att man ska konkurrera med hjälp av kvalitet och tillgänglighet.

Det är svårt att säga vad som var den djupast liggande orsaken till motståndet från de röd-gröna. Handlade det om protektionism, där "försvaret" av den egna verksamheten gick före respekten för medborgarnas rätt att välja? Var det en misstro mot privata vårdgivare? Fanns en oro för att den offentliga verksamheten inte skulle hålla måttet vid konkurrens i fråga om kvalitet? Var man rädd att allt för många patienter skulle välja en privat vårdgivare och välja bort den landstingsdrivna? Var det ren halstarrighet, att dröja in i det sista med att genomföra något som beslutats av Alliansregeringen? Eller fanns det några andra bevekelsegrunder hos Henriksson (S), Petersson (V) och Hellenborg (MP)?

Ja, det är nog bara de själva som kan svara på det. Det är nog i alla fall ingen överdrift att påstå att man konstruerade ett regelverk som skulle göra det så svårt som möjligt för privata vårdgivare att komma med i Hälsoval Kalmar. Tack vare att Allianspartierna drev på, så kunde man ändå nå fram till en kompromiss som man kan leva med. Många av de privata vårdgivarna i länet har ansökt om att komma med och har gjort de anpassningar av sin verksamhet som varit nödvändiga.

Nåväl, i Barometern-OT idag (jag har tyvärr inte hittat artikeln i nätupplagan)redovisas effekterna av vårdvalet i form av hur många patienter som valt att lista sig hos en annan vårdgivare än tidigare:

FAKTA
Vinnare och förlorare i hälsovalet

Följande hälsocentraler har lockat flest listningar:
1. Astrakanen, Nybro, 566 nya listningar.
2. Sensia, Kalmar + 396.
3. Esplanaden, Västervik + 117.
4. Kvarnholmen, Kalmar + 91.
5. Berga, Kalmar + 90.

Dessa hälsocentraler har tappat flest patienter:
1. Hälsocentralen, Nybro, minus 477 listningar.
2. Lindsdal, Kalmar – 102
2. Ljungbyholm, Kalmar – 102
4. Hälsocentralen, Hultsfred – 77
5. Blå kusten, Oskarshamn – 60


Med tanke på att en tidigare tumregel har varit cirka 1700 patienter per läkare, så inser man att det vanligen rör sig om marginella förändringar. Nybro bryter mönstret. När det gäller Sensia i Kalmar, så är det en nyöppnad hälsocentral, som behöver betydligt fler patienter för att stå på egna ben.

Tabellen åskådliggör vårdvalets drivkraft - varje patient ger en viss summa pengar. Pengar som behövs till löner, lokaler, utrustning, fortbildning osv. En hälsocentral som tappar patienter behöver alltså höja sin kvalitet, förbättra bemötandet, kanske öka sina öppettider, se till att bli snabbare på att svara i telefon osv, kort sagt förbättra sitt rykte, för att få tillbaka sitt underlag.

Den stora vinnaren, när vårdgivarna konkurrerar med kvalitet, det är patienten. När patienten själv får välja, då kan det börja hända saker!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar