fredag 18 december 2009

Senkommet beslut om patientmakt i vårdval

Idag, två veckor innan lagen om vårdval träder i kraft, har nu äntligen Landstinget i Kalmar län fattat beslut om hur ersättningssystemet ska se ut. Hälsoval Kalmar kallas modellen här.

Som landstingsråd med särskilt ansvar för primärvård och folkhälsa är jag särskilt glad över att beslutet äntligen är fattat.

Många landsting är redan igång, exempelvis våra närmaste grannar i Kronoberg. Där har vårdvalet inneburit att ett antal nya vårdcentraler har etablerats, även en del på orter där det varit svårt att klara bemanningen till den landstingsdrivna vårdcentralen. Samma mönster kan man se på många andra håll i landet.

Det är trist att den rödgröna majoriteten här i länet har hållit emot in i det längsta, ända tills Alliansregeringen kom med en tvingande lagstiftning. Majoritetens senfärdighet har medfört en oerhört kort och forscerad process. Landstingsledningen, som brukar skryta om pallplats, har med sitt tröga gensvar till en angelägen reform, dragit ned Kalmar län i rödträsket tillsammans med de rödaste landstingen, framför allt i Norrland.

Nu ska vårdgivare först få möjlighet att gå igenom förutsättningarna att arbeta inom ramen för Hälsoval Kalmar och sedan ansöka om godkännande och patienterna få erbjudande att välja. Det betyder att genomförandet av reformen med säkerhet kommer att dra ut på tiden.

Det kommer alltså att dröja ett antal månader in på nästa år, innan patienterna äntligen får makt över sitt val av vårdgivare med likvärdiga villkor. Men utan Alliansregeringens beslut om vårdval hade det inte blivit något alls i vårt län, det kan vi vara säkra på. Inte förrän vi bytt majoritet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar