fredag 4 december 2009

Försäkringskassans känslokyla mildras?

Mer än en gång har man upprörts över Försäkringskassans sätt att överpröva läkarintyg. Den senaste tidens rapporter om svårt sjuka och döende, som tvingats söka arbete på hela arbetsmarknaden, har varit fullständigt sanslösa i den totala hjärtlöshet som har uppvisats från myndighetshåll.

Det är märkligt att höra Försäkringskassans bortförklaringar till varför de inte tagit hänsyn till lagstiftningens tydliga markering att undanta mycket svårt sjuka från reglerna.

Därför är det bra att Socialförsäkringsutskottet idag har tagit initiativ till ett förtydligande. Oavsett om det är Försäkringskassans stelbenthet som ligger bakom den hjärtlösa hantering som de svårast sjuka tvingats uppleva, eller om det har varit otydlighet i lagstiftningen.

Det viktigaste är att de svårast sjuka nu får lugn och ro!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar