onsdag 2 december 2009

AIDS måste uppmärksammas hela året!

Den 1 december är det den Internationella AIDS-dagen. Det är bra att denna sjukdom uppmärksammas. Det är fortfarande allt för många människor som smittas och drabbas av den. Och det finns fortfarande ingen bot för den, bara bromsmediciner som håller tillbaka sjukdomens utveckling.

Men dessa bromsmediciner är inte någon självklarhet att varje HIV-smittad har tillgång till. Det är fortfarande många som dör av AIDS och det är många som vårdas på sjukhusen för AIDS-relaterade sjukdomar som tuberkulos.

I Tanzania, där jag har arbetat som sjuksköterska i fyra år och åter besökte i somras, är omkring sex procent av befolkningen smittad. Lyckligtvis har den tidigare ökningen avstannat och till och med gått tillbaka något. Genom internationellt bistånd finns ett system för distribution av bromsmediciner till de HIV-smittade runt om i landet, bland annat genom sjukhuset i Mchukwi söder om Dar es Salaam, där min man jobbade i somras.

Men när jag kom dit så var tuberkulosavdelningen märkligt nog tömd. Orsak? På grund av den ekonomiska krisen hade det uppstått störningar i distributionen av läkemedel. Både bromsmediciner och TB-läkemedel. Det fanns inget att hämta vid regionsjukhuset.

Resultatet blev att patienterna skickades hem utan behandling, i väntan på en ny sändning med läkemedel.

Än värre är att genom en sådan ryckighet i behandlingen ökar risken för resistensutveckling mot läkemedlen.

Det finns kanske de som rycker på axlarna och tycker att vi kan lämna Afrika åt sitt öde. Men för det första är det vår medmänskliga skyldighet att hjälpa våra bröder och systrar. För det andra påverkas även vår kontinent av en resistensutveckling.

Låt oss inte förblindas av all fokus som nu läggs på svininfluensan! Det finns minst lika allvarliga sjukdomar som föröder människors liv runt om på vår jord och gör barn föräldralösa. Vi har en plikt att göra vad vi kan för att lindra den nöden.

Ett sätt är att inte skära ned på biståndet.

Ett annat sätt är att uppmärksamma HIV/AIDS hela året. Ur ett globalt perspektiv - för svensken lever i en globaliserad värld och kan utsättas för smitta på resor, om man inte är fullt medveten om behovet att skydda sig. Indirekt kan den typen av uppmärksamhet öka motivationen att förebygga AIDS i andra länder, vilket i så fall drabbade i dessa länder skulle ha glädje av.

2 kommentarer:

Unknown sa...

bÖgmaffian håller oss i ett järngrepp: bÖgar, bÖgar, bÖgar, bÖgar, bÖgar, bÖgar, ständigt dessa bÖgar, det är alltid bara bÖgarna det handlar om. Ständigt skall det fjäskas för dessa bÖgar. Allting ska göras till bÖgfrågor. Andra människors rätt att slippa smittas med historiens vidrigaste sjukdom, vad betyder den? Ingenting. Låt mig ställa en fråga, om blott retoriskt:
.
HUR FAAN KOLLAR MAN UPP ATT NÅN INTE HAFT SEX PÅ ETT ÅR...!?

---

POLITIKER FÖRTJÄNAR AVSKY!!!

Gudrun sa...

AIDS är en vidrig sjukdom, som måste bekämpas och förebyggas, oavsett vem som drabbas och hur man har fått smittan.

Jag beklagar Kraxpelaxs människosyn, men vill poängtera att mitt inlägg om AIDS i Afrika i första hand handlar om heterosexuellt överförd smitta, dvs mellan man och kvinna.

Kraxpelaxs fråga på slutet syftar förmodligen på Socialstyrelsens beslut att medge att homosexuella män ska få ge blod om man inte haft oskyddat sex på ett år. Tidsgränsen grundar sig på att det tar flera månader innan man kan påvisa smitta efter smittotillfället.

I det sammanhanget kan jag bara konstatera att jag själv inte får ge blod eftersom jag jobbat fyra år i malariasmittat område.

I båda fallen handlar det om den potentiella blodgivarens ansvarskänsla för de medmänniskor som man vill donera sitt blod till. Jag vill ju inte riskera att smitta en medmänniska med en smitta som kan ligga latent hos mig, eller hur?

Skicka en kommentar