tisdag 15 december 2009

Rödgrön senfärdighet drar ned landstinget i rödträsket

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2010, dvs om drygt två veckor, ska patienterna ha möjlighet att fritt välja vilken vårdcentral man vill vara listad på och att offentliga och privata vårdgivare ska ha lika villkor att arbeta efter. Syftet är att ge patienten större makt och möjlighet att välja vårdgivare och därigenom öka varje vårdgivares motivation att göra ett högklassigt jobb.

Att en sådan reform var på gång har varit känt länge. Ändå gjorde inte den sittande rödgröna landstingsmajoriteten något för att förbereda genomförandet. Vid landstingsfullmäktige i juni förra året, dvs 2008, gjordes efter intensiv debatt och generös kompromiss från Allianspartiernas sida en gemensam skrivning om att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att arbeta med frågan.

Trots detta hände inget på ett halvår.

Nu har landstingets tjänstemannakår arbetat febrilt med att ta fram underlag för den reform som ska genomföras vid årsskiftet. En uppdragsbeskrivning beslutades i september, men hur ersättningssystemet ska se ut är ännu inte beslutat. Det förväntas landstingsstyrelsen besluta om vid ett extrainsatt möte på fredag den 18 december.

Men även om formella beslut hinner tas innan årsskiftet, så har Anders Henrikssons (S)senfärdighet fråntagit länets invånare varje chans att välja hos vilken vårdgivare de vill vara listade inför det datum som Sveriges Riksdag satt ut. Varken nuvarande och eventuellt tillkommande vårdgivare har någon möjlighet att hinna förbereda sig för reformen i tid, eftersom regelverket ännu inte är fastställt.

I praktiken kommer införandet att skjutas åtskilliga månader in på nästa år. Länet kommer på efterkälken. Orsak? Den rödgröna majoritetens ointresse för att genomföra en alliansreform och deras motvilja till att ge likvärdiga villkor till privata vårdgivare. Därför förhalar man besluten in i det längsta.

Ingen annonsering om vårdval finns registrerad hos Kammarkollegiet från vårt landsting. Majoritetens skrytvals om hur landstinget befinner sig på pallplats kommer på skam. Landstinget i Kalmar län har på ett sorgligt sätt gått ned sig i rödträsket, ensamma med det röda Norrland.

Kalmar läns befolkning behöver en Alliansledning, för att ta sig upp ur träsket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar