onsdag 2 december 2009

Etiskt rätt att operera rökare akut

I Kalmar-media har det utbrutit en diskussion om huruvida man ska operera rökare. Rökstopp kommer att krävas två månader före och efter ortopedisk operation, för att minska risken för komplikationer, enligt Dan Johannesson, verksamhetschef för ortopedkliniken.

Bland annat förbättras sårläkning och infektionsrisken minskar, genom att blodcirkulationen förbättras hos den som inte röker.

Jörg Carlsson, överläkare på medicinkliniken, professor i kardiologi, Universität Giessen, Tyskland, och ansvarig för hjärtsjukvården på länssjukhuset i Kalmar, sticker ut hakan och säger att han flyttar till Tyskland om man inför ett generellt krav på rökstopp för operation.

Enligt min mening gör Jörg Carlsson en helt riktig etisk avvägning. De ingrepp som Jörg Carlsson gör, PCI vid förträngning av hjärtats kranskärl, är direkt livsräddande. Man kan inte i ett akut läge kräva att patienten ska vara rökfri.

Det vore orimligt att i en akut situation fråga om patienten röker eller dricker. I det läget går människovärdet före. Man kan inte ens avvisa en brottsling eller våldsverkare. I det läget är förstahandsfokus på att rädda livet på patienten på behandlingsbordet.

Däremot kan det finnas skäl att inför en planerad operation göra det som går, för att förutsättningarna för att operationen ska lyckas ska bli så goda som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar