torsdag 10 december 2009

Enhällig Riksdag beslutade om Linnéuniversitetet!

För några minuter sedan satt jag på Riksdagens åhörarläktare och bevittnade beslutet om att bilda Linnéuniversitetet. Eftersom det var likställigt med grundlagsändring, så krävdes tre fjärdedels majoritet. Denna miniminivå överträffades med god marginal:

282 ledamöter röstade för - ingen emot! (Däremot lyste en hotfullt röd lampa i under några sekunder, innan vederbörande hunnit ändra sin röstning ...)

Grattis Småland till en stärkt position inom det högre utbildningsväsendet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar