måndag 7 september 2009

Välkomna pengar till vård, skola och omsorg!

Idag kom det efterlängtade beskedet om regeringens förstärkning till kommun- och landstingssektorn. Tio miljarder kronor mer blir det till hela sektorn för år 2010 - välkomna pengar, som kan innebära att man inte behöver säga upp hemtjänstpersonal, förskollärare, sjuksköterskor.

Landstinget i Kalmar län får nu en förstärkning av sin budget för 2010 på 75 miljoner kronor. Detta utöver den tidigare kända kömiljarden, utöver vaccinmiljarden - och utöver de 53 miljoner som landstinget fick i vårproppen.

För Vimmerby kommuns räkning innebär dagens besked ytterligare 11,7 miljoner kronor, utöver de 8,2 miljoner som tillkännagavs i vårproppen. Sammanlagt ger regeringen alltså närmare 20 miljoner kronor till Vimmerby.

Tanken är ju att kompensera en del av de minskade skatteintäker som kommunsektorn drabbas av på grund av lågkonjunkturen, för att inte framtvingade personalminskningar ska slå sönder välfärden. I själva verket prickar Alliansregeringens konjunkturstöd ganska nära målet.

Nu får vi ett angenämt arbete i kommuner och landsting runt om i riket, för att se hur pengarna ska användas för att göra mest nytta. Vilka varsel ska dras tillbaka? Vilka framflyttade reformer kan man nu genomföra?

Rent spontant känner jag att trycket minskar på äldre- och handikappomsorgen och skolan. Det lättar också bördan för socialnämnden, som just varslat personalen på arbetsrehab och arbetsträningen, verksamheter som inte är lagstadgade men som är viktiga för personer som varit arbetslösa eller sjukskrivna under lång tid.

Nog känns det angeläget att i detta läge prioritera det som rör våra svagaste och mest utsatta grupper: Äldre, funktionshindrade, barn, långtidssjukskrivna och arbetslösa.

Vem vet - kanske det rent av nu går att få gehör för att införa vårdnadsbidraget fullt ut och på så sätt öka familjernas valfrihet. I Vimmerby är det ju familjer med barn mellan ett och två år som kan ansöka om vårdnadsbidrag. Tänk om vi nu kan införa det ända upp till tre år!

5 kommentarer:

Peter Högberg sa...

Problemet är att det bara är för 2010 som det kommer pengar. Vad händer 2011? eller hoppas ni på regeringsskifte så det kan bli en fortsättning på pengar till vård och omsorg?

Detta luktar valfläsk lång väg.

Gudrun sa...

Ni sossar är då märkligt funtade: Ni gnällde att regeringen inte satsade tillräckligt på kommuner och landsting i vårbudgeten, när man inte visste hur konjunkturen skulle utvecklas. Nu, när man ser ljusningar i konjunkturen, så satsar regeringen tre miljarder mer än vad ni själva hade föreslagit - och nu är ni sura för det! Lämna gnällmentaliteten och var lite konstruktiva istället!

Peter Högberg sa...

Problemet Gudrun är att vår satsning inte bara sträckte sig över ett valår utan ger kommuner och landsting planeringsförutsättningar. Skattesänkningarna ska vara långsiktiga enligt er regering men välfärden blir bara valläsk. Det osar

Gudrun sa...

Genom att ge kommuner och landsting pengar nu får de rådrum att se över sin situation och planera långsiktigt. En kommunstabiliseringsfond ger möjlighet att lägga undan pengar till sämre tider. En del av planerade effektiviseringar är helt säkert nödvändiga och behöver genomföras, men pengarna nu kan lindra det man verkligen inte vill göra. Och upplever man att man fått mer pengar än vad som behövs så går det utmärkt att planera för kommande år. Det uppmanar ju SKL:s chefekonom kommuner och landsting att göra.
Erkänn att det bara är "surt sa räven" som gäller när ni gnäller!

Peter Högberg sa...

Ja räven tyckte att denna "gåva från regeringen har en sur eller fadd eftersmak

Skicka en kommentar