söndag 13 september 2009

Erkänn barnets rätt till båda sina föräldrar!

I Sverige är vi stolta över att vi var först med att ratificera FN:s konvention om barnets rättigheter. I många stycken ligger vi långt framme i att också leva upp till den. Men när det gäller barn från andra länder, där någon i familjen är i behov av asyl i Sverige, då är det plötsligt som om barnkonventionen inte gäller längre. Inte är väl flyktingbarnets rätt till båda sina föräldrar mindre värd?

Vi är många som har upprörts över skildringar av hur ett barn tvingas skiljas från en av föräldrarna, om bara den ena föräldern är svensk medborgare. Då har den andra föräldern tvingats åka tillbaka till sitt hemland för att söka visum, en procedur som i vissa fall kan vara ganska tidskrävande. Under tiden förlorar barnet viktig tid för anknytning till en av sina föräldrar, något som kan påverka barnets känsloliv på ett negativt sätt.

Nu har migrationsminister Tobias Billström (M) meddelat att den regeln ska ändras. Det är bra.

Jag hoppas att ministern inser att en logisk följd av det beslutet är att ta bort det tilltänkta försörjningskravet vid anhöriginvandring, något som Inger Davidson, kristdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i justitieutskottet, beskrev i en debattartikel i Aftonbladet den 12 september:

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article5777515.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar