fredag 25 september 2009

Tacksam, stolt och ödmjuk!


- Jag är tacksam och stolt över det förtroende distriktsstyrelsen visat genom att utse mig till nytt landstingsråd från den 1 november i år. Samtidigt känner jag mig mycket ödmjuk inför utmaningen att efterträda Anders Andersson, en av Sveriges absolut kunnigaste och skickligaste landstingspolitiker.

Det säger Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, på fredagen med anledning av gårdagens beslut i distriktsstyrelsen.

Gudrun Brunegård är uppvuxen i Oskarshamn och Kalmar och tillbringade en stor del av sina somrar på Öland. Hon bor sedan drygt tjugo år i Vimmerby, efter studier i Lund och några års arbete i Dalarna och i Tanzania. Genom sin bakgrund som sjuksköterska med distriktssköterskeutbildning, har hon en grundläggande insikt i hälso- och sjukvårdens utmaningar på det professionella planet.

Gudrun Brunegård kommer som landstingsråd i opposition ha ett särskilt ansvar för primärvård och folkhälsa.

- Jag känner mig väl förtrogen med de skiftande villkor som råder i länets olika delar. Under nio år i landstingspolitiken, varav närmare sju år som politisk sekreterare i nära samarbete med Anders Andersson, har jag fått en god inskolning i det politiska arbetet, säger Gudrun Brunegård.

- Jag kommer att arbeta för att befolkningen i hela Kalmar län ska ha rätt till vård på likvärdiga villkor, oavsett var man bor. Ett aktuellt område att bevaka är att det ska fortsätta att finnas mödravård i länets alla kommuner, fortsätter Gudrun.

- För den som är sjuk och väntar på vård kan väntan kännas olidligt lång. Därför måste köerna i sjukvården kapas. Kalmar län ligger långt framme nationellt, men i jämförelse med andra västländer har vi ofattbart långa väntetider. Det måste förbättras, fastslår Gudrun Brunegård bestämt.

- Kalmar län har den äldsta befolkningen i hela Sverige. Svårt sjuka äldre dominerar bilden både inom primärvården och på sjukhusklinikerna. Geriatrikernas kompetens om åldrandets komplexa sjukdomar, behöver tas tillvara bättre. Det är viktigt för att fortsätta arbetet med att ge trygg vård ända in i livets slutskede, konstaterar Gudrun Brunegård.

- Den psykiska ohälsan har ökat, framför allt bland unga, men är inte alltid så lätt att känna igen. Den tar sig inte alltid så drastiska uttryck som att man skär sig. Jag vill arbeta för att alla som arbetar inom hälso- och sjukvården känner igen tecknen på psykisk ohälsa och har kunskap om hur man kan hjälpa den det berör, avslutar Gudrun Brunegård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar