söndag 20 september 2009

Bättre helhetssyn kring vården av de mest sjuka äldre

Är det din gamla mor eller mormor det gäller, när man talar om "multisjuka äldre"? Ibland säger man istället "de mest sjuka äldre", men innebörden är densamma: En person som levt större delen av sitt liv och som nu plågas av flera olika kroniska sjukdomar. Gång på gång behöver hon (för det är oftast kvinnor) söka sjukhusvård.

Allt emellanåt är hon så dålig att hon behöver läggas in, kanske för att justera olika mediciner sinsemellan, eftersom de i en del fall motverkar och i andra fall förstärker varandras effekt. Ibland åker hon kanske till sjukhuset för säkerhets skull, kanske för att kommunens vårdpersonal känner sig osäker.

På sjukhuset jagas personalen av överbeläggningar och effektivitetskrav. Därför skrivs de sjuka ut igen så fort som någonsin är möjligt. Då uppstår allt för ofta glapp i informationen mellan sjukhuset och den vård som bedrivs nära hemmet. Den gamla kan skickas hem utan att hemtjänsten är informerad, utan att ansvarig sjuksköterska fått information om vad som hänt och utan att distriktsläkaren fått kännedom om eventuella medicinändringar.

Idag meddelade äldreminister Maria Larsson (KD) att regeringen öronmärker 50 miljoner kronor i nästa års budget för att förbättra övergången mellan olika vårdformer för de mest sjuka äldre. I planen för 2011 fördubblas beloppet till 100 miljoner.

Det är välkomna pengar, syftade att förbättra själva vårdkedjan kring de multisjuka, en av våra mest utsatta grupper, våra sjuka gamla mödrar och mormödrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar