tisdag 1 september 2009

Vad säger man när Mr Landsting går till riksdagen?


Igår blev det då offentligt - att Chatrine Pålsson Ahlgren, kristdemokraternas stolthet i alla upptänkliga TV-soffor och debatter, avgår på toppen av sin artonåriga riksdagsgärning. Och att Anders Andersson, kristdemokraternas Mr Landsting, tar över posten.

Ingen har som Anders förkroppsligat landstingspolitiken och detta under imponerande trettio år. Utifrån det skulle man kunna tro att det är en pensionär som ska till riksdagen, men detta motsägs kraftfullt av Östrans ledarskribent, som härom veckan kallade honom för "den ständige buspojken från Järnforsen".

Hans utgångspunkt är alltid patienten, den utsatta. Som debattmotståndare är han inte att leka med. Han är alltid påläst när han ger sig in i en debatt - och inte bara på föreliggande handlingar, utan på hela förloppet som lett fram till dagens situation. För att stärka sina argument har han alltid med sig ett par extra portföljer med gamla handlingar och beslut.

Men han har inte bara en lång historik att luta sig mot. Jag vet ingen som kan mäta sig med Anders Andersson i strategisk blick och förmågan att inte bara se runt hörnet, utan även kan se vad som kommer efter nästa hörn, och nästa igen.

I sitt ledarskap är han mån om att låta andra växa och ta utrymme, något som lett till att när man summerar de flesta landstingsfullmäktigemöten, så har i stort sett alla i den kristdemokratiska gruppen gjort egna inlägg i debatten.

Även på det nationella planet har Anders kunskap och skicklighet kommit till sin rätt, genom sina tio år i partipresidiet och jag vet inte hur många år som ledare av Kristdemokraternas landstingspolitiska råd. I den rollen har han under åren inspirerat och och utbildat tusentals kristdemokratiska lokalpolitiker vid partiets kommun- och landstingsdagar. Anders är också gruppledare i SKL och dessförinnan Landstingsförbundet. I Sveriges Kommuner och Landsting finns Anders med i styrelsens arbetsutskott, där han är den alliansföreträdare som representerar landstingssektorn, en uppgift som han nu kommer att lämna.

Ja, vad säger man då, när Mr Landsting går till riksdagen? Jag kan bara gratulera riksdagsgruppen, som genom Anders får en utmärkt efterträdare till Chatrine, och önska lycka till i den nya uppgiften! Och med lättnad konstatera att Anders kommer att finnas kvar som landstingsledamot.

Det är kanske det som kännetecknar storhet - att man behövs överallt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar