måndag 7 september 2009

Energieffektivisering även i Vimmerby?

För snart två år sedan lade jag en motion om energieffektivisering i Vimmerby kommun. Dessvärre tycks den ha blivit begravd i den kommunala byråkratin. Vid åtskilliga tillfällen, bland annat under vårens budgetarbete, har jag påmint om motionen och vikten att effektivisera kommunens energianvändning - både för att spara på jordens resurser, men också för att på sikt spara kommunala medel, som bättre kan användas till annat.

Idag meddelar Alliansregeringen att de fördubblar stimulansbidragen till kommuner och företag för att göra energieffektiviseringar.

Jag hoppas att detta kan sätta fart på processen även i Vimmerby!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar