torsdag 10 september 2009

Mödravård och familjecentraler i hela länet?

För några veckor sedan uppmärksammade jag i denna blogg att babyboomen i länet föranleder mödravården att göra omfördelningar av sina resurser. Man planerar för att flytta resurser från Högsby, Emmaboda och Torsås till Kalmar. Man tänker också dra ned på p-pillermottagningen! I nedanstående interpellation till landstingsfullmäktige, som stämplas in idag, ställer jag frågor till Lena Segerberg omkring detta och vad det får för konsekvenser.

Landstingsfullmäktige
Interpellation till Landstingsrådet Lena Segerberg
 
Radio Kalmar och andra medier har uppmärksammat att lågkonjunkturen ger högkonjunktur på länets mödravårdscentraler. Detta är naturligtvis glädjande ur mer än en aspekt. Men ur ett länsperspektiv är det inte enbart glädje förknippat med en nyhet som denna.
I de södra delarna av länet är ökningen av blivande mammor störst. Åttio fler gravida kvinnor är inskrivna i Kalmar i år jämfört med i augusti förra året. När alla dessa mammor kommer längre fram i graviditeten blir kontrollerna tätare och då går det åt mer personal.
I landstinget råder i princip anställningsstopp. Istället aviseras nu en omfördelning av resurser. Högsby kommun, med fyra färre inskrivna i mödravården än i augusti förra året, kommer enligt media få släppa till resurser, som alltså styrs över till Kalmar. Det inger oro för vad det får för konsekvenser för Högsby, där man redan fått kämpa hårt för sin familjecentral.
Det framkommer också att mödravården i Emmaboda och Torsås också kommer att få släppa ifrån sig resurser till Kalmar, trots att man där har ett ökat antal inskrivna i mödravården. Enligt media ska mödravården dessutom klara en del av omfördelningen av resurser genom att minska tiden för p-pillerförskrivning.
Mödrahälsovård, familjecentraler och preventivmedelsrådgivning är viktiga delar av landstingets förebyggande hälso- och sjukvård. Den förebyggande hälso- och sjukvården bygger på hög tillgänglighet. Det är väl känt att socialt utsatta grupper halkar efter när tillgängligheten brister.
I olika sammanhang har det framkommit att det finns tankar på att centralisera mödravården till länets sjukhus. Om sådana tankar får fäste och genomförs skulle det kunna innebära att anslutningen till de förebyggande kontrollerna minskar bland kvinnor i kommuner utanför sjukhusorterna. Risken att inte i tid upptäcka en riskgraviditet skulle i så fall öka i den gruppen. Att minska tiden för p-pillerförskriving förefaller vara tämligen kortsiktigt och kan tvärtom förorsaka en bumerangeffekt gentemot mödravården själv.
Mina frågor till Lena Segerberg är därför:
Vilka åtgärder vidtar du för att trygga tillgängligheten till mödravård i var och en av länets kommuner?
Kan du garantera att arbetet med familjecentral i Högsby fortsätter?
Vilken beräkningsnyckel har använts när man vill minska resurserna i Emmaboda och Torsås, trots ökat antal inskrivna gravida?
Vilka effekter på mödravården och övriga delar av kvinnosjukvården förväntas minskad p-pillerförskrivning ge i form av ökat antal oönskade graviditeter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar