onsdag 9 september 2009

Patienternas rätt att välja

Idag har jag varit med om det historiska ögonblicket då de sju partierna i landstingsstyrelsen enhälligt antog ramverket för vårdvalsreformen, Hälsoval Kalmar, som det kallas här. När den träder i kraft, någon gång under första halvan nästa år, kommer patienterna få rätt att själva välja vilken distriktsläkarmottagning de vill gå till.

Utan lagen om Vårdval i primärvården, som Alliansregeringen och socialminister Göran Hägglund (KD) har tagit fram, så hade reformen aldrig kommit till stånd i Kalmar län. Det kan vi vara säkra på, trots att Ylva Johansson (S) i Agenda härom kvällen öste lovord över den patienträttighetsreform som tack vare lagen införs i det sosseledda Västra Götaland.

En av hennes partikamrater i landstingsstyrelsen här beskrev det som att de "blivit påtvingade" vårdvalet. Och i ärlighetens namn är det nog så sossarna känt det, med tanke på hur de in i det längsta stretade emot att överhuvud taget ta i frågan. I själva verket är det Allianspartierna i landstinget som fått fösa majoriteten framför sig, för att få till stånd en parlamentarisk arbetsgrupp som arbetat med frågan. Och innan det överhuvud taget kallades till något möte!

Men nu är alltså ett viktigt delmål avklarat. Med tanke på hur motsträviga majoritetspartierna i landstinget har varit, så är det ändå ett förvånansvärt bra dokument som nu är antaget. De värsta stötetstenarna är undanröjda eller åtminstone uppmjukade.

Nu återstår det digra arbetet med att ta fram ett ersättningssystem som ska vara likvärdigt för offentliga och privata vårdgivare. Det ska också gå ut information till medborgarna att de nu har rätt att lista sig hos den vårdgivare de själva önskar.

Det kan komma att innebära stora förändringar i strukturerna, när patienterna själva får välja. I Kronobergs län visade det sig med en obarmhärtig tydlighet vilket dåligt förtroende den offentligt drivna vården hade, när privata vårdgivare fick tredubbelt antal listade gentemot vad man kalkylerat med.

Det ska bli intressant att se vilka effekterna av vårdvalet blir i Kalmar län, som sedan flera år har den bästa tillgängligheten i riket. Kommer patienterna att hålla fast vid sin "gamla" vårdcentral? Kommer nya aktörer ta chansen att etablera sig? Kommer vi få se några filialmottagningar öppnas på mindre orter och därigenom bryta sig ny mark?

Ja, den som lever får se. Det ska onekligen bli spännande att se om patientmakten bryter sönder byråkratiska kolosser även i Kalmar län!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar