fredag 25 mars 2011

Otydligt ledar(s)kap, Anders H!

Sjukhuschefen i Oskarshamn, Bibi Hidén, inbjöd häromdagen tjänstemän och politiker till en omvärldsanalys för Oskarshamns sjukhus. Orsaken är att hon efter ett år på posten upplever sjukhusets uppdrag otydligt, vilket hon uttrycker i tidningsintervjuer i Nyheterna och Oskarshamns-Tidningen (ej i nätupplagan). Med hjälp av Kairos Future och de inbjudna deltagarna ville nu Bibi få till stånd en tydligare uppdragsformulering för sjukhuset.

För mig framstår detta som ett totalt underkännande av den politiska majoritet som styr landstinget. För just när det gäller Oskarshamns sjukhus finns det de facto en ovanligt tydlig beskrivning av vilken verksamhet som ska bedrivas, med detaljbeslut om tider och arbetsfördelning, ända sedan november 2003.

Det beslutet och den tydligheten hänvisar också landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) till i Nyheterna idag. Problemet är bara att han låtit verkligheten glida iväg och inte följt upp, vare sig med att peka med hela handen att beslutet ska följas till punkt och pricka, eller med att justera tidigare beslut för att ge bättre följsamhet i en föränderlig värld.

Det är ju du, Anders, som har ansvaret för att alla - både patienter, sjukhusledning och personal vid både Oskarshamns sjukhus och övriga vårdinrättningar i länet - ska veta vad som gäller! Genom att du och din röd-gröna majoritet har glidit undan och flytt ansvaret har den här situationen uppstått!

Är det bevis på politiskt ledarskap att låta verksamheten själv beskriva sitt uppdrag?

Nej, Anders, nu är det dags att kliva ut ur otydlighetens skuggor och visa hur du vill utveckla Oskarshamns sjukhus, för att skapa långsiktig trygghet för mellanlänets befolkning och god service och kvalitet för hela länet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar