tisdag 15 mars 2011

Vad kan Finland om sex och samlevnad som vi missat?

Klamydialäget och antalet aborter speglar hur väl vi lyckas med sex- och samlevnadsundervisning och preventivmedelsrådgivning för trygg och säker sexualitet.

När arbetet med att revidera landstingets handlingsplan för sexuell hälsa redovisades för landstingets arbetsutskott idag, fick vi se de välbekanta staplarna, men den här gången i förhållande till våra grannländer Danmark och Finland. För både Sverige och Danmark är det en i stort sett ständigt ökande trend, där Danmark ligger något högre än Sverige.

Det anmärkningsvärda är att Finland konstant håller sig på en jämn, avsevärt lägre nivå. Enligt föredragande tjänsteman är det sex- och samlevnadsundervisningen som skiljer sig mellan länderna. När man ändrade på undervisningen i Finland, eller slutade med den, så steg omedelbart både klamydia- och abortsiffrorna.

Det finns tydligen mycket att hämta från vårt grannland i öster. Redan tidigare har vi förundrats över hur de finska eleverna förbättrat sina skolresultat. Nu visar de framfötterna även på sex- och samlevnadsundervisningens område.

Det verkar vara hög tid att kontakta Finland för att höra vad de gör och hur de lägger upp undervisningen för att hålla klamydiaspridningen under kontroll!

1 kommentar:

Anonym sa...

Folkhälsoinstitutet har lagt fram flera förslag på åtgärder för Sveriges höga aborttal. Utredaren Marlene Makenzius menar att en del av problemet vi har är brist på nationell strategi.

Skicka en kommentar