måndag 7 mars 2011

Röda stenar i glashus om högkostnadsskydd

Anders Henriksson (S) och andra ledande socialdemokrater har sorgligt kort minne och kastar sten i glashus, när de går i spinn över påståenden i media att högkostnadsskyddet ska höjas.

Bakgrunden till utspelen från en rad sossar i länet är en artikel i Svenska Dagbladet, som kan tolkas som att regeringen kommer att höja högkostnadsskyddet för läkemedel. Socialminister Göran Hägglund (KD) försäkrar att något sådant förslag inte finns.

De upprörda företrädarna för landstingsmajoriteten har redan förträngt att de själva för bara något år sedan genomdrev kraftiga avgiftshöjningar, som gjorde vårt landsting till landets dyraste att bo i när man är sjuk. I vissa fall höjdes avgifterna med 100 procent. Detta var ett dråpslag mot många patienter, som inte såg sig ha råd att ersätta utslitna hjälpmedel.

Samtidigt försvarade sig Anders Henriksson & Co med att de som ofta behöver söka sjukvård skulle komma upp i högkostnadsskydd ganska snabbt. Deras slutsats var alltså att man därför kunde leva med att ha dragit på sig Sveriges högsta avgifter.

Vi kristdemokrater och många med oss protesterade högljutt. Vi menade att några avgiftshöjningar inte skulle genomföras utan att först förvissa sig om att det inte skulle slå orimligt hårt mot enskilda personer och redan utsatta patientgrupper. Vi såg också en uppenbar risk att avgiftshöjningen inte skulle ge så mycket reda pengar till landstingets kassa, just eftersom man kommer upp i högkostnadsskyddet än snabbare om avgifterna är höga. I så fall skulle ju sossarnas avgiftshöjning bli ett slag i luften.

Med facit i hand kan man se att Anders Henrikssons panikbeslut om höjda avgifter för vård och hjälpmedel var helt onödigt. Landstinget i Kalmar län har uppvisat kolossala överskott sedan avgiftshöjningen trädde i kraft den 1 augusti 2009: Plus 122 miljoner kronor 2009 och ett överskott på 226 miljoner kronor 2010.

Den som lägger på nya kostnader på enskilda sjuka och svaga patienter det är alltså Anders Henriksson, för att öka på landstingets plussiffror. Hyckleri tycker Christer Jonsson och Sebastian Hallén.

Tappert försök till "anfall är bästa försvar-taktik" från sossehåll, men när man kastar sten i glashus, då klirrar det rätt rejält.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar