söndag 3 april 2011

Nya turer om sjukhusens uppdrag

Efter mitt förra inlägg har sjukhuschefen i Oskarshamn modererat sin beskrivning av sjukhusets uppdrag. Det gjordes i en artikel i Nyheterna.

Det var bra att Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande, någon dag tidigare förklarade sig stå bakom det uppdrag som landstingsfullmäktige beslutade om hösten 2003. Men tiderna förändras. Det finns skäl att se över vart och ett av sjukhusens uppdrag, för att rusta dem för kommande regionbildning.

Var står Henriksson i den frågan? Vilken inriktning anser han att man politiskt behöver peka ut, för att ge de tre sjukhusen bästa möjliga förutsättningar och för att trygga befolkningens behov av sjukvård på rimligt avstånd?

För det är väl inte så att Anders Henriksson försöker glida undan sitt politiska ansvar för länets sjukvård och vill låta professionen eller tjänstemännen själva peka ut färdriktningen? Man kan nästan befara att så är fallet, med tanke på hur länge han var tyst i Oskarshamnsfrågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar