torsdag 17 mars 2011

Kvotering eller fritt val i föräldraförsäkringen?

Frihet och valfrihet är hyllade ord med stort symbolvärde. Ordet kvotering väcker hos många motsatta känslor.

Jag hör till dem som tycker att familjer (oavsett hur de ser ut - även en ensamförälder med barn är en familj) ska få större makt att själva bestämma hur de ska ha det med föräldraledigheten och barnomsorgen. Jag tror att de flesta föräldrar är kapabla att se vad som passar just deras förhållanden allra bäst.

Utifrån denna grundsyn skulle det egentligen inte behöva finnas några kvoteringsregler alls, för hur många månader av föräldraförsäkringen som ska utnyttjas av den ena eller den andre föräldern.

Men barn behöver båda sina föräldrar. Ärligt talat har många mammor haft väldigt svårt att släppa ifrån sig av föräldraledigheten, även om det funnits möjlighet att överlåta dagar till pappan i minst trettio år. Tack vare att en viss tid är specifikt knuten till pappan har många pappor upptäckt tjusningen med att få vara med sina barn hela dagarna. Arbetsgivarna har fått förståelse för att även pappor behöver vara lediga för att få vardagsgemenskap med sina barn.

Ja, jag vet att det finns grupper som har svårt att ta ut sina pappadagar. Men det gäller i lika hög grad vissa kvinnliga egenföretagare etc. I de allra flesta fall kan man lösa det. Det är inget tvång att ta ut de två månaderna i följd. Det går alldeles utmärkt att exempelvis ta ut en dag i veckan eller i flera kortare omgångar fördelat över flera år.

Men jag tycker att det därmed får vara nog med politisk klåfingrighet. Låt det räcka med två månader. Ingen mer tvångsfördelning! Låt föräldrarna själva bestämma över resten av tiden!

Tyvärr finns en del schablonbilder om Kristdemokraterna. Ofta målas partiet upp som bakåtsträvare som vill binda kvinnan vid hemmet. Att i det läget föreslå att även de nuvarande två pappamånaderna skulle tas bort skulle tyvärr kunna ge onödig ammuntion till våra kritiker.

Det finns strider som är onödiga att ge sig in i, hur ädelt syftet än må vara. Jag gör den realistiska bedömningen att pappamånaderna är så väl inarbetade att de bör få ligga kvar även framdeles.

Ungefär dessa åsikter framför Monica Bengtsson, Chatrine Pålsson Ahlgren och jag i en debattartikel i Barometern-OT på Internationella Kvinnodagen den 8 mars. Ebba Busch argumenterar det ger en felaktig bild av jämställdhet att släppa all kvotering av föräldraförsäkringen, vilket vi besvarar i en slutreplik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar