fredag 18 mars 2011

Om samarbete

En intensiv diskussion har brutit ut i Vimmerby. Själva sakfrågan gäller kommunens ekonomi och hur man kan lägga upp besparingar för att ta greppet om ekonomin.

Kristdemokraternas representant i kommunstyrelsen kunde inte vara med på förra veckans möte, men hade presenterat ett förslag som alternativ till det som hade diskuterats internt i Alliansen. Hans förslag undantog ingen nämnd från effektivisering, men fördelade kostnadsminskningarna framför allt på de "hårda" områdena, för att inte drabba de mest utsatta grupperna; barn, gamla, funktionshindrade och andra redan utsatta. Sammantaget omfattade detta KD-förslag större besparingar än det som figurerat inför KS.

Döm om vår förvåning och bestörtning i den kristdemokratiska gruppen, när vi fick läsa i tidningen att KS valt att fördubbla sparet på socialnämnden och tredubbla det på omsorgsnämnden. Läs gärna mer i vårt pressmeddelande på Kristdemokraterna i Vimmerbys hemsida!

Vimmerby Tidning skildrar vår presskonferens i torsdagstidningen och idag kommer kommunalrådets reaktion. Kommunstyrelsens ordförande bör kanske påminna sig om att så länge han inte har egen majoritet, så bör han lyssna in alla i majoriteten. Det är skillnad på att driva företag och att bygga demokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar