torsdag 1 juli 2010

Riksting med tre goda ting för valsegerNär Kristdemokraterna håller riksting i Örebro i dagarna tre, så är det med sikte på en valseger både nationellt och i landsting och kommuner. Tre propositioner behandlas, som täcker in tre viktiga politikområden, för ett mänskligare Sverige.

I sitt inledningstal täckte partiordförande Göran Hägglund in alla dessa områden. Rikstinget följs av en mängd kristdemokratiska bloggare , förutom alla riks- och lokalmedier.I rapporten ’Från den stora staten till det starka samhället’ tas frågan om politikens gränser upp. Det är en förlängning av den debatt som Göran Hägglund (KD) initierade förra året. Politiken ska inte diktera villkoren för medborgarna, utan ge möjlighet till att fatta egna beslut utifrån vars och ens egen, unika situation.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) har lett arbetet med propositionen ’Välfärd med kvalitet’. Den identifierar revor där välfärden inte räcker till eller täcker det som var tänkt inom både familjepolitik, utbildning, hälso- och sjukvård och äldrevård. En rad förslag ges för att förbättra välfärden, bland annat en skyldighet att införa vårdnadsbidrag i alla kommuner och en höjning av beloppet till 6000 kronor. Det skulle ge fler familjer förutsättningar att tillbringa mer tid med sina barn under de första åren.

I min roll som landstingsråd uppskattar jag särskilt förslagen om att stärka och förtydliga patientens rättigheter.

Däremot är jag inte nöjd med skrivningen om att förebygga patientskador och vårdrelaterade infektioner. Jag kommer att yrka på att det anslås en patientsäkerhetsmiljard för att varje år stimulera landstingen till ett aktivt och proaktivt arbete, i analogi med vårdmiljarden.

Den tredje propositionen, ’Trygghet och tillväxt’, som tagits fram under Mats Odells ledning redovisar Kristdemokraternas syn på den ekonomiska politiken och hur man kan utveckla, stimulera och underlätta för företagande.

Tillsammans utgör dessa tre propositioner tre goda ting för att utveckla och stärka Kristdemokraterna, för Alliansen och för Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar