fredag 16 juli 2010

Livsstilsrevolution minskar HIV-smitta bland ungdomar

I Nyhetskanalen , DN, Dagen och flera andra medier har man de senaste dagarna rapporterat att HIV minskat kraftigt bland unga i Afrika.

HIV-smittan bland ungdomar har minskat med mer än 25 procent i 15 av de 21 mest AIDs-drabbade länderna, enligt FN-organet UNAIDS. I Uganda har HIV-förekomsten bland unga minskat från över 30 procent till under 10 procent.

Detta är naturligtvis oerhört glädjande!

Ändå kan man tycka att det är på tok för mycket när uppåt tio procent är smittade med en obotlig sjukdom, som gör personen beroende av daglig medicinering med icke försumbara biverkningar resten av livet. En smitta som gör att när man hittat en partner, som man vill dela sitt liv med, tvingas ta ställning till om man vill riskera att smitta partnern genom oskyddat sex. En sjukdom som medför att en eventuell graviditet kan innebära att även barnet smittas.

Därför har många av de mest drabbade länderna i Afrika omfattande kampanjer under samlingsnamnet ABC: Abstain (avhållsamhet tills man hittar "den rätte"), Be faithful (trohet till partnern), Condomize (använd annars kondom).


En affisch med ABC-budskapet i Uganda.

Svenska sexualliberaler må baxna när man konstaterar att minskningen har skett genom vad UNAIDS kallar för "en livsstilsrevolution": Ungdomar väntar längre med sexdebuten, de har färre partner och använder oftare preventivmedel.

Hur går det då med den fria sexualiteten? Hämmar man inte ungdomarna genom att uppmuntra till att vänta med sexdebuten och att ha färre partners?

Självklart handlar det om individens egna och informerade val och ett ansvarstagande för den egna sexualiteten, likaväl som respekt för sin partner. Och många väljer nog det säkra före det osäkra.


En skylt uppsatt på ett träd intill en ugandisk skola. Texten lyder "Sex före äktenskapet är riskabelt".

Låt oss komma ihåg att trots de hoppingivande rapporterna, så är AIDS-epidemin långt ifrån på väg att dö ut. I slutet av 2008 var 33,4 miljoner hiv-smittade, omkring två miljoner människor dör varje år i aidsrelaterade sjukdomar och omkring 2,7 miljoner blir årligen hiv-smittade.

AIDS är alltså i dessa länder en realitet, som man ständigt tvingas tänka på. I det perspektivet är nog valet ganska enkelt: Antingen avhållsamhet, annars endast sex med en fast partner som man vet att man kan lita på och som är "ren", annars kondom.

Med tanke på vår svenska klamydiaepidemi skulle man önska att fler svenska ungdomar också tänkte efter före och blev flitigare med att använda kondom.

Då skulle det kanske inte vara så många kvinnor som senare i livet skulle behöva rekonstruktiv kirurgi av äggledarna för att kunna bli gravida, och inte så många skulle behöva assisterad befruktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar