måndag 5 juli 2010

Psykologseminarium på Almedalen

Almedalen är den här veckan ett eldorado för politiker och politiskt intresserade. Det finns seminarier om i stort sett allt mellan himmel och jord.

Själv har jag prickat för ett antal seminarier att fylla dagarna med under de fem dygn jag är här. Jag har hittat ett billigt boende på en gårdshusvind i en villaträdgård. Därmed kan jag med gott samvete stanna nästan hela veckan, till ett pris som motsvarar ett par hotellnätter.

Mitt första seminarium den här veckan blir ett imorgon tisdag, där jag själv är annonserad. Det är Psykologförbundet som anordnar det, under rubriken Psykisk hälsa - men inte för vem som helst.

Medverkar gör en rad riksdagsledamöter från socialutskottet: Kenneth Johansson (C), Elina Linna (V), Finn Bengtsson (M), Ann Areklo (S), regionrådet Jonas Andersson (FP) och jag. Och så ett antal psykologer, förstås.

Ja, som de flesta förstår går jag in som ersättare för Anders Andersson (KD), som var dubbel- om inte trippelbokad. Jag kommer att hålla mig till landstingsperspektivet och låter riksdagsledamöterna sköta den nationella politiken.

Utgångspunkten blir den mycket intressanta och lättillgängliga boken En bok för vem som helst, skriven av Stina Berge och Jenny Klefbom. Den återger några berättelser om personer som av olika skäl behövt psykologstöd för att klara av sin livssituation.

Och just detta är själva knuten, som jag ser det. Många behöver professionellt stöd i något skede i livet, men det finns alldeles för få med rätt kompetens att tillgå. Inte minst i Kalmar län ligger vi långt under rikssnittet i andel psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter. Samtidigt har vi längre vårdtider i slutenvård än rikssnittet.

Det ser onekligen ut som ett samband, men finns det belägg för att det blir fler inläggningar och längre vårdtider om sjukvården inte kan erbjuda rätt hjälp i ett tidigare skede?

För att mildra patienternas lidande, och deras anhörigas, torde det ändå vara en rimlig åtgärd att utbilda fler psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter.

Man kan bara undra om det inte har gjorts någon cost-benefit-analys på detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar