måndag 12 juli 2010

Miljöpartistiskt magplask

De senaste dagarna har man kunnat läsa i Barometern-OT om en ung miljöpartist som i sin blogg passerat ganska många gränser för både anständighet och god ton. Han har nu gjort avbön och tagit avstånd från sitt handlande. Men han har förorsakat stor skada dessförinnan.

Inte nog med att personen avslöjat att han, trots sitt partis avståndstagande från pornografi, konsumerar just sådant. Dessutom föreslår han att en porrfilm ska spelas in med en namngiven ung, politiskt engagerad kvinna, och uppger att han gärna skulle titta på en sådan film.

Vad tänkte han på, när han utnyttjade en livs levande människa för att illustrera sitt syfte? Inte bara avslöjade han sina egna våta drömmar, utan han solkade ned tjejen i en imaginär våldtäkt.

Efter att ha blivit åthutad av sin gruppledare har han justerat de värsta övertrampen och tagit bort inläggen från sin blogg. Men soppan blir inte så värst mycket smakligare för det. Hur ska han kunna fortsätta som förtroendevald i samma barn- och ungdomsnämnd som den unga kvinnan, efter att ha avslöjat sådana fantasier om sin nämndkollega?

Gruppledarens ursäkt, att bloggen är killens privata och att han inte skrivit som politiker, håller inte. Som förtroendevald finns alltid kopplingen till det parti man representerar. Den bistra sanningen är att man är aldrig civil som förtroendevald.

Den sanningen har om inte annat Sven-Otto Littorin blivit varse. Inte ens om det påstådda sexköpet skedde innan han blev minister, så kan han bortförklara det.

I ett tidigare inlägg grunnade jag över de ibland orimliga krav som ställs på politiker. Man glömmer lätt bort att politiker är som folk är mest, dvs med fel och brister.

Men det finns gränser för vad man får vräka ur sig. Särskilt när det går ut över andra. Och det glömde den unge miljöpartisten. Tyvärr bidrar han till det ökade politikerföraktet och objektifieringen av kvinnan, som inte förväntas vara en självständig person utan finnas för att tillfredsställa mannens önskningar.

Man hade förväntat sig bättre från en politiskt medveten och högt placerad person i ett etablerat parti år 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar