tisdag 6 juli 2010

Rehabilitering kostar - men sparar ännu mer!

Var finns människovärdet när man avsätter resurser för rehabilitering?

En person med funktionsnedsättning kan ha mycket att tillföra i arbetslivet, men kanske inte med riktigt samma effektivitet som en fullt frisk person. För personen själv, så är det förstås också viktigt att känna att man har något att bidra med, istället för att vara en belastning för samhället.

Men för att återfå så mycket som möjligt efter sjukdom eller skada, och för att upprätthålla det som finns, så är det nödvändigt med rehabilitering och arbetslivsinriktad träning.

Tyvärr är det många personer som nekas detta, antingen på grund av okunskap i omgivningen, som inte ser individens möjligheter utan bara problemen, eller också på grund av resursbrist.

I ett seminarium anordnat av NHR fick vi återigen höra det många av oss redan visste. Att möjligheterna till rehabilitering och träning varierar kraftig i vårt land.

Det förekommer att MS-sjuka känner sig tvingade att flytta, för att få möjlighet till den behandling och träning som behövs. En neurolog berättade om en rullstolsburen patient som kom flyttande, men som efter medikamentell behandling och riktad träning nu är gående och arbetar!

Det finns samhällsekonomiska beräkningar som visar att varje krona som satsas på rehabilitering ger tio kronor tillbaka. I form av minskade sjukskrivnings- och arbetslöshetskostnader och minskat behov av stödinsatser i form av handikappanpassning och assistans.

Från allianspartiernas sida har vi i Kalmar län mer än en gång lyft behovet att bygga upp bättre möjligheter till rehabilitering. Det lönar sig, som sagt. Problemet är i det här fallet att landstinget står för "investeringen", medan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunens handikappomsorg tar "vinsterna".

Det låter förfärligt byråkratiskt, men för att sätta individen i centrum och ge varje människa möjlighet till ett värdigt liv där just den personens unika förmågor tas tillvara på bästa sätt, så behöver man alltså se över transfereringssystemen. Krångligt - men det lönar sig alltså på sikt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar