tisdag 25 augusti 2009

Välkommen babyboom med trista konsekvenser

Radio Kalmar uppmärksammade på måndagen att lågkonjunkturen ger högkonjunktur på länets mödravårdscentraler. Vimmerby står för en stor ökning: 115 inskrivna i augusti 2009 jämfört med 79 vid samma tid förra året.

Detta är naturligtvis mycket glädjande! Vi arbetar målmedvetet för att Vimmerby ska vara en barn- och familjevänlig kommun. De facto har vi länets näst yngsta befolkning. Det ska bli ett nöje att få välkomna alla dessa nya kommunmedborgare, när de droppar in allt eftersom!

Men ur ett länsperspektiv är det inte enbart glädje förknippat med en nyhet som denna. I södra delarna av länet är ökningen av blivande mammor störst. 80 fler inskrivna i Kalmar! När alla dessa mammor kommer längre fram i graviditeten blir kontrollerna tätare och då går det åt mer personal. Och landstinget har i princip anställningsstopp.

Istället aviseras nu en omfördelning av resurser. Högsby kommun, där det dessvärre är fyra gravida färre inskrivna än i augusti förra året, kommer enligt radioinslaget få släppa till resurser, som alltså styrs över till Kalmar. Det inger oro för vad det får för konsekvenser för Högsby, där man redan fått kämpa hårt för sin familjecentral. Blir detta dödsstöten för tanken på familjecentral i Högsby?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar