tisdag 11 augusti 2009

Bemanning, vårdval och influensaförberedelser

Så var det dags att gå in i selen och börja trampa upp de halvt igenvuxna hjulspåren igen.

I måndags var första dagen med landstingsalliansen efter sommaruppehållet. Och vilken rivstart! Först studiebesök på hälsocentralen i Smedby, där vi fick information om läget efter ett par års turbulens på läkarsidan. Tack vare stora ansträngningar från hälsocentralschefens sida ser det nu ljusare ut, med förhoppningar om att rent av kunna vara fullbemannade på sikt. Den röd-gröna landstingsmajoritetens löften för ett år sedan, att allt skulle vara snabbt löst, har dock kommit på skam.

Efter lunch besökte vi Specialistläkargruppens sjukgymnaster. Diskussionen där gällde främst rehabverksamhetens ställning i det kommande vårdvalet och då inte minst det stora antalet sjukgymnaster med vårdavtal. Det är viktigt att den valfrihet patienterna har idag kan bestå även när Hälsoval Kalmar genomförs.

Åter på landstingshuset träffade vi sedan representanter för pensionärsföreningarna i Kalmar. Intressant att knyta nya kontakter och ta del av deras omfattande friskvårdande arbete, i form av social samvaro genom möten, studiecirklar och resor, och en rad med fysiska aktiviteter, som promenader och bollsporter. Det är bara att konstatera att utan pensionärsföreningarnas förebyggande arbete skulle säkert hälso- och sjukvården ha betydligt större belastning.

Därefter gav landstingsdirektören en sammanfattning av sommaren. Han redovisade även hur planeringen inför den förväntade svininfluensapandemin framskrider. En pandemiplan håller på att tas fram, men det är svårt att förutse hur scenariot blir om en influensavåg sköljer fram över länet innan de beställda vaccinerna hunnit komma. Och hur organiserar man det gigantiska uppdraget att vaccinera en kvarts miljon människor två gånger? Heder åt Borgholms kommun, som redan aviserat att man ställer sina sjuksköterskor till förfogande för vaccinering av barn och vuxna i skolor, förskolor och äldreomsorg!

Vid tisdagens första sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Vimmerby ställde jag frågan hur kommunen förbereder sig inför en influensaepidemi, med kanske halva arbetsstyrkan utslagen i livsviktiga funktioner som räddningstjänst och kommunal hälso- och sjukvård, förutom alla sjukdomsfall som är att vänta bland redan nedsatta äldre. Svaret var att man vid fredagens förvaltningschefsträff kommer att göra en djupdykning i frågan och fräscha upp den plan som gjordes inför det befarade utbrottet av fågelinfluensan för några år sedan. En avrapportering kan väntas till kommunstyrelsen, som är krisberedskapsmyndighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar