lördag 1 augusti 2009

Replik till Micael Glennfalk angående ALV, hotell m m

Med många ord och stor frenesi fyller Micael Glennfalk insändarspalterna. Det är uppenbart att hans skriverier syftar till att lägga eventuella framtida problem inom hotellnäringen hos vad han vill framställa som en inkompetent kommunledning. Det var tydligen kommunen som en gång uppmanade honom att bygga turistboende, enligt ett av hans inlägg. Om ett hotellbygge i anslutning till Astrid Lindgrens Värld i en framtid kommer att utgöra ett hot mot någon del av boendenäringen i övrigt, så vill Micael Glennfalk hålla kommunstyrelsen ansvarig för detta.

Jag som trodde att det fanns en samsyn kring den fria marknaden, där entreprenören gör sina satsningar utifrån sin egen självständiga bedömning av framtida lönsamhet. Men det underlättar förstås om man kan skylla på kommunen om det inte går som man tänkt. I detta sammanhang vill jag återigen uttrycka erkännande för den imponerande satsning som Micael Glennfalk har gjort. På Björkbacken har han med sitt Karaktärshotell och teaterverksamhet skapat en nisch som är väl värd att kämpa för och som jag tror har stor bärkraft.

Självklart har kommunen ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Men när kommunstyrelseledamöter av olika partifärg förklarar att vårt agerande syftar till att stärka förutsättningarna till en fortsatt god utveckling av Astrid Lindgrens Värld AB och därmed även besöksnäringen i kommunen och hela norra länsdelen, då säger Micael Glennfalk att man för över debatten på ”något som medborgarna är fullt överens om, dvs värdet av Astrid Lindgren”.

Länge anklagades kommunen för illojal konkurrens i form av Astrid Lindgrens Världs stugby. I den nuvarande diskussionen, angående försäljning av Astrid Lindgrens Värld AB, så återkommer man ständigt till oron för vad ett hotell kommer att innebära för det befintliga rumsbeståndet. Ändå har frågan om hotell lyfts ur förhandlingarna. Jag tror som sagt att ett hotell kommer att byggas först när marknadskrafterna bedömer att ett sådant kan bli lönsamt. Ett sådant besöksunderlag torde även gynna övriga turistboenden. Ingen tror väl att framtida besökare kommer att tvångsinskrivas på ett hotell invid ALV?

Micael Glennfalk har tydligen helt missat de förändringar i avtal och styrelsesammansättning gällande Astrid Lindgrens Värld AB, som på ett öppet och demokratiskt sätt har beslutats i kommunfullmäktige. Handlingar går att, i vanlig ordning, begära ut på Stadshuset.

Den köpeskilling som diskuteras är inget underpris, utan bygger på en oberoende värdering av bolaget, utifrån det numera väl kända faktum att det är Saltkråkan AB som innehar rättigheterna. Vilken annan tänkbar spekulant skulle kunna bortse från detta faktum?

Jag vidhåller att Astrid Lindgrens ättlingar genom Saltkråkan AB är de bästa tänkbara majoritetsägarna av Astrid Lindgrens Värld AB på sikt. De har visat stort engagemang i bolagets utveckling genom både avtal, styrelsearbete och programråd. Genom att knyta dem som huvudägare till Astrid Lindgrens Värld AB, så försäkrar sig kommunen om långsiktigt engagemang och utveckling i Vimmerby.

Gudrun Brunegård
Gruppledare för Kristdemokraterna

8 kommentarer:

Peter Högberg sa...

Jag fnissar lite när jag läser din inledning... Som man känner sig själv känner man andra eller hur var det... Annars så var det en mycket bra insändare.

Gudrun sa...

Ok, jag medger att även jag fyllt insändarsidorna med många ord. Men de sammanhang som diskuteras kan svårligen förenklas till några enstaka meningar. Dina korta insändare i denna fråga har varit bra, men de bakomliggande sambanden kan också behöva beskrivas.

Peter Högberg sa...

Ja det är bra med en fördjupning. Min del är att få folk att förstå att familjen inte är ondskan förkroppdsad som en del verkar vilja få det till. Det är intressant hur ett fåtal herrar svängt debaten från att handla om prislappen till om vi överhuvudtaget ska sälja. Vi får nog en spännande höst till oss...

Anonym sa...

Härinne klias politikerryggarna ser jag. "De bakomliggande sambanden kan också behöva beskrivas" skriver du Gudrun. Din pedagogiska ansats är dock missriktad. Varför svarar du inte på Glennfalks viktigaste fråga:

Varför förhandlade kommunen bort rättigheterna till sagofigurerna att användas i ALV och till marknadsföringen av densamma?

Enligt Curt Wrigfors inlägg fanns ju allt fastlagt och klart. Dessa rättigheter var/är värda miljoner. Kommunen skänker bort sin rätt att använda dom. VARFÖR?

Till Peter Högberg! Tror du missuppfattat en del. Saltkråkan AB är inte kritiserade, de har följt regelboken. Men varför fortsätta förneka att ansvariga i kommunen låtit de surfa på räkmacka fram till ett för dom mycket förmånligt köpeavtal (som nu förmodligen blir resultatet). Det är ju detta som ligger bakom folks upprördhet. Att inte kommunen varit affärsmässiga - vilket Saltkråkan AB varit!
Rekommenderar er politiker att lyssna på sommarpratarna Ingvar Kamprad och Anders Wall. Båda betonar riskerna när ansvar läggs hos folk som förhandlar, köper, säljer, med andras pengar i plånboken. Saltkråkan AB agerar som ansvariga mot sig själva, ni agerar på uppdrag av en stor skara skattebetalare. Däri ligger ert stora ansvar. Och nu ifrågasätter många om ni tagit detta ansvar. Ska det vara så svårt att fatta?!

Gudrun sa...

Frågan om avtalens status avseende kommunens rättigheter att använda Astrid Lindgrens namn och figurer kommer att redovisas i en gemensamt framtagen artikel. Jag vill inte här föregripa den artikelns innehåll, men kommenterar den gärna senare. Min uppfattning är dock att de avtal som finns har kommit till på ett juridiskt korrekt sätt och inte att "kommunen förhandlat bort" dem.

Peter Högberg sa...

Mrs Bean Visst är indirekt Saltkråkan kritiserade. För om alla var ense om att Saltkråkan var en bra köpare så skulle väll inte det pågå en namninsamling för att stoppa försäljningen. Det du påtalar om att kommunen ska handla affärsmässigt håller jag med och det har nu gjort en värdering som ligger till grund för de förhandlingar som sker. Med facit i hand så skulle det självklart varit nummer ett att göra.

Sen är det ett problem med avtalen och värdering för det finns inget likvärdigt att jämföra med enligt den information jag fått till del.

Anonym sa...

Gudrun!
Ser fram emot artikeln.

Peter Högberg!
Du har rätt i att Saltkråkan AB indirekt är kritiserade. Men är det så underligt? Gemene man ser naturligtvis på dom som att de "lurat" kommunen. Jag menar dock (och säkert många med mig) att de skött sig helt affärsmässigt och med ackuratess eller smartness om man så vill (mera negativt värdeladdat). De har naturligtvis strävat efter att ha full kontroll på rättigheterna, vilket de inte hade innan det gamla avtalet "skrotades". Om jag varit i deras sits hade jag strävat efter sammalunda. Det är ju i rättigheterna pengarna ligger, det vet dom och det vet alla som ser på detta med affärsmässiga ögon.
Därför blir det ju ännu mer upprörande - nu när Wrigfors visat upp att allt var klart och fastlagt med rättigheterna inom anläggningen ALV och i marknadsföring av densamma - när den oberoende värderingen ska göras, eftersom ett viktigt värde i ALV - rättigheterna - inte längre finns kvar, och detta då naturligtvis påverkar värdering och pris. För man kan ju inte hävda att de finns kvar eftersom de numera ligger hos den presumtive köparen, som om någon annan köpare skulle tillåtas konkurrera, naturligtvis skulle hävda sin rätt att kräva betalning för rättigheterna. Kommunen skulle ju t o m kunna tv ingas betala royalty för Pippi-figuren i Välkommen till Vimmerby-skylten. Denna skylt borde ju rimligtvis - enligt ursprungligt avtal - vara helt i linje med marknadsföring av ALV och därmed kostnadsfri. Summan av kardemumman nu är att kommunen helt enkelt inte kan sälja till någon annan, för då får man royalty-kostnader på halsen samtidigt som en ev. annan köpare åker på att betala höga kostnader för rättigheter till sagofigurerna.

Därför är det viktigt att klarhet kommer fram i VARFÖR kommunen förhandlade bort rättigheterna. Svaret på detta kan då utgöra underlag för en granskning i relation till konkurrenslagstiftningen. Jag menar, att risken är stor att konkurrens på lika villkor satts ur spel, och att kommunen genom att sänka värdet på ALV gynnat en specifik köpare, vilket strider mot lagen.

Det är så jag ser på det hela, och många andra med mig tror jag mig veta. Rätta mig gärna om jag har fel.

Gudrun sa...

I dagens Vimmerby Tidning finns kommunchefernas och kommunjuristens redogörelse för turerna kring rättigheterna till Astrid Lindgrens verk. Den tycks inte finnas på nätet. Jag har därför skrivit av den och lagt den i ett nytt blogginlägg, för att den ska vara tillgänglig även för läsare utanför Vimmerby Tidnings spridningsområde. Mrs Bean får gärna återkomma med reflektioner efter att ha tagit del av innehållet.
Enligt min ringa bedömning tycks det som att just det faktum att Wrigfors avtal saknade uppsägningsklausul i realiteten innebar att det dåvarande avtalet kunde sägas upp med i det närmaste omedelbar verkan. Det nu gällande avtalet är således betydligt tryggare, eftersom man vet vad som gäller.

Skicka en kommentar