lördag 8 augusti 2009

Låt oss utveckla Vimmerby som besöksmål!

Vimmerby Hotellförening har skrivit en insändare ”till politikerna”. Mitt namn återkommer ett antal gånger i artikeln, med anledning av den just avslutade debatten med Micael Glennfalk. Med hänsyn till att denna insändare har en annan gruppering bakom sig, vill jag ge ett svar, även om det mesta redan är sagt. Min princip som förtroendevald har ju varit att i möjligaste mån svara på insändare, även om det ibland skulle vara bekvämare att avstå. Jag har fått uppfattningen att den som skriver, och oftast också allmänheten, uppskattar att få svar, även om också jag mött dem som uttryckt att man som politiker inte ska ägna sig åt att skriva i tidningen.

Låt mig först upprepa att det inte kommer på fråga att sälja Astrid Lindgrens Värld AB till något underpris. En köpeskilling kommer att sättas utifrån en värdering gjord av oberoende expertis på området. Förhandlingarna är ännu inte slutförda. Klart är dock att frågan om hotelletablering inte längre finns med i förhandlingarna.

Jag beklagar om Vimmerby Hotellförening känt sig förbigångna i min partigrupps interna diskussioner. Ingen ska dock tro att föreningens uppfattning varit okänd för dem som läser tidningarnas nyhets- och insändarsidor, även om inget fysiskt möte kommit till stånd!

De representanter för hotellnäringen som undertecknat insändaren utgör ett antal, dock inte samtliga, hotell och turistboenden i kommunen. Genom personliga kontakter vet jag att det råder delade meningar inom branschen. Det finns hotellägare som välkomnar en framtida hotelletablering i anslutning till Astrid Lindgrens Värld och menar att en sådan är nödvändig för den fortsatta utvecklingen av Vimmerby som besöksmål.

Mitt uppdrag som förtroendevald är att göra det som gynnar kommunen och dess invånare. Jag skulle önska att alla goda, kreativa krafter kunde samlas kring detta syfte – att hjälpas åt i att lyfta fram allt det goda som finns i Vimmerby. Om all den energi som läggs på att bekämpa och misstänkliggöra istället kunde läggas på att förbättra och utveckla de kvaliteter vår bygd har, så skulle vi stärka Vimmerby som ett besöksmål i sig, och inte bara ta emot det som spiller över från Astrid Lindgrens Värld!

Gudrun Brunegård
Gruppledare för Kristdemokraterna i Vimmerby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar