måndag 17 augusti 2009

Barnets bästa i främsta rummet

Sverige är ett av de länder som först ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter. Vårt kära land vill gärna framstå som världens samvete. Det förpliktigar!

När jag i våras deltog i en konferens om barnrätt framstod klart att Sverige brister och får internationell kritik när det gäller att utgå från barnets perspektiv exempelvis i asylärenden. På TV i helgen illustrerades detta återigen på ett sätt som pinsamt avslöjar byråkratins inhumanitet.

En ung kvinna från ett annat land lever i Sverige tillsammans med sin man. Mannen har permanent uppehållstillstånd, är kanske svensk medborgare. Hon blir gravid och får barn. Trots detta tvingas hon tillbaka till sitt hemland för att där invänta svenska myndigheters behandling av hennes ansökan om uppehållstillstånd, även om det redan är givet att hon kommer att få det genom att hennes man är fast bosatt i Sverige.

Det lilla barnet berövas alltså närheten till sin far under de månader byråkratin ska mala. Anknytningen mellan far och barn försvåras. Mamman får en betydligt mer utsatt situation, som ensam ska ta hand om sitt barn, utan hjälp från fadern. Vem vet vilka risker det finns i hemlandet, som hon kanske flytt ifrån?

Migrationsminister Tobias Billström: Göm dig inte bakom dina företrädare, utan ge humanitet och känsla för barnets rätt ett ansikte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar