onsdag 26 augusti 2009

Harpsundshelg med mersmak

Det måste ha varit bra dagar på Harpsund i helgen! De fyra Allianspartiernas ministrar var samlade för att prata ihop sig inför höstbudgeten, som ska presenteras den 21 september. De senaste dagarna har olika regeringsföreträdare börjar portionera ut delar av överenskommelserna.

Förra veckan samlades en rad kristdemokrater med uppdrag inom Sveriges Kommuner och Landsting för en uppstartsutbildning. Vi träffade bland annat äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD). Ett medskick hon fick var behovet att lösa frågan om finansiering av kostnader för massvaccinering av befolkningen mot den nya influensan A (H1N1).

Visserligen har SKL i ett tidigt skede tagit på sig kostnaden för en sådan massvaccinering, men då var det fågelinfluensa diskussionen gällde och det var högkonjunktur. Nu står många kommuner och landsting i en mycket svår ekonomisk situation, med stora åtdragningar för att överhuvud taget kunna klara ekonomin.

Maria Larssons besked igår, att staten går in och täcker en miljard av den totala inköpskostnaden på 1,2-1,4 mdr kr, var därför mycket välkommet. Den resterande kostnaden för inköp och personal får kommunsektorn lösa internt. Nu pågår förhandlingar mellan kommuner och landsting om hur man ska klara av logistiken att vaccinera hela befolkningen vid två tillfällen. Borgholms kommun har redan lovat att ställa sin personal i skolhälsovård och äldreomsorg till förfogande. Jag hoppas att övriga kommuner i Kalmar län följer det goda exemplet.

Idag var det dags för ett nytt nyhetssläpp: De fyra partiledarna, statsminister Fredrik Reinfeldt (M), näringsminister Maud Olofsson (C), utbildningsminister Jan Björklund (FP) och socialminister Göran Hägglund (KD) informerade om den stora satsningen på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder för att mildra arbetslösheten under lågkonjunkturen och rusta för annalkande bättre tider.

4,5 miljarder för att utöka antalet utbildningsplatser med 23.000 och 3,9 miljarder för att förstärka antalet arbetsmarknadspolitiska platser med 54.000 ger ett rejält tillskott att jobba med, både i offentlig, privat och ideell sektor.

Jag läste någonstans härom dagen att det nu är lika många arbetslösa i lågkonjunktur, som det var i socialdemokratisk högkonjunktur i augusti 2006. Det talar sitt tydliga språk om de goda effekterna av Alliansregeringens jobbpolitik. Med de satsningar som nu möjliggörs mildras oron för en tuff höst, när lagda varsel löses ut och sommarens säsongsanställningar tagit slut.


Nu väntar jag och andra kommun- och landstingspolitiker med spänning på nästa nyhetssläpp, som kommunminister Mats Odell (KD) härom dagen antydde var i görningen: Att det kommer förstärkningar till vår sektor, eftersom regeringen konstaterat att det skulle ge den mest effektiva effekten på sysselsättningen. Det är ju många kommuner och landsting som förbereder omfattande personalminskningar, som med stärkta resurser skulle kunna avvärjas.


Det är viktigt att se över sin organisation. Kristider ger extra skäl till detta. Används resurserna optimalt? Men i verksamheter som rör vård och omsorg om sjuka, barn och äldre finns det gränser för hur långt man kan effektivisera. Att mata en dement person eller att byta blöjor på en ettåring på dagis tar sin tid oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur.


Därför är det viktigt att regeringen snabbt informerar om hur stora förstärkningar vi kan räkna med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar