onsdag 12 augusti 2009

Prioritera pensionärerna före skattesänkning!

Kristdemokraterna har länge kämpat för att förbättra pensionärernas ekonomiska situation. Mer pengar i plånboken till dem som har de lägsta pensionerna var en av våra valfrågor 2006, något som infriades den 1 januari i år. Jag är helt övertygad om att det inte skulle ha kommit till stånd utan kristdemokrater i regeringen. Utan Göran Hägglund som partiledare hade nog allt gått till jobbskatteavdraget och därmed ökat pensionärernas rättmätiga ilska över den obegripliga pedagogiken.

Nu står vår partiledare inför nästa kraftmätning. Han har en tydligt partivilja bakom sig att driva linjen att kommuner och landsting behöver få ekonomisk förstärkning i höstbudgeten, för att undvika omfattande uppsägningar. Detta tycks nu även Fredrik Reinfeldt och Anders Borg ha begripit. Men att nu tala om ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget är fullständigt obegripligt!

Självklart ska varje öre som kan avvaras i statsbudgeten gå till pensionärerna, precis som Göran Hägglund har sagt! Eftersom pensionerna beräknas utifrån konsumentprisindexutvecklingen året innan och vi har deflation i år, så kommer pensionerna att minska i reella tal nästa år.

En uppräkning av pensionerna är nödvändig om inte Reinfeldt och Borg vill ha en tredjedel av väljarkåren emot sig när vi går in i valåret. Men framför allt är det nödvändigt för att visa respekt och erkännande för den generation som byggt upp vår välfärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar