söndag 29 januari 2012

Demokrati där varje medlem är värd att lyssnas till!

Jag är stolt över att tillhöra ett parti som tar demokratin på största allvar.

De senaste veckorna har vi kunnat beskåda två parallella processer, där två partier sökt partiledare. I det ena partiet har verkställande utskottet stängt in sig i en extremt snabb och sluten process. I mitt parti, Kristdemokraterna, har såväl distrikt, lokalavdelningar och enskilda medlemmar fått komma med nomineringar.Kristdemokraterna tar demokratin på djupaste allvar. Här tar Anders Andersson vara på sin rätt som medlem, att få framföra sin uppfattning från talarstolen, utan att vara ombud vid stämman.

I det ena partiet tillkännagavs den av VU utsedde och genom telefonkonferens med partidistrikten godkände partiledaren vid en presskonferens.

Vid Kristdemokraternas riksting, så även vid det extra riksting, som avhölls igår, har alla medlemmar rätt att tala för sin kandidat från talarstolen. Denna gång fanns inte någon bortre gräns för när förhandlingarna skulle vara avslutade, eftersom man bedömde det så viktigt att alla som så önskade skulle få komma till tals. Därmed drog proceduren ut på tiden, men det var helt säkert viktigt för att alla skulle känna sig delaktiga i processen, genom att ha fått möjlighet att göra sin röst hörd, även om man inte var ombud och därmed saknade rösträtt.

Jag är stolt över att vara engagerad i ett parti, där varje enskild medlems röst har betydelse och varje persons uppfattning anses värd att lyssna till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar