lördag 28 januari 2012

Barn och partiledarval i fokus på KD-dagar

När 1100 kristdemokratiska kommun- och landstingspolitiker samlas till utbildnings- och inspirationsdagar ligger fokus på barns och ungas uppväxtvillkor. Som avslutning ska vi också välja partiledare.

Partiets kommun- och landstingsdagar och extra riksting, inleddes i Västerås på fredagen, med en konferens för lokalavdelningsordförande. Göran Hägglund, partiordförande tillika socialminister inledde med ett strålande linjetal, med temat "Människor är viktigare". Talet kan läsas eller avlyssnas här.
Kommun- och landstingsdagarna är ett viktigt tillfälle för förtroendevalda att mötas till utbildning och inspiration inom sina olika sakområden, med många kunniga föreläsare. Själv har jag fått förtroendet att leda två seminarier med barnminister Maria Larsson som huvudtalare, med sammanlagt 135 deltagare. Temat är Så stärker vi skyddet för barn och unga. Maria Larsson kommer att gå igenom de reformer hon genomfört för att minska barns utsatthet. En kommunpolitiker från Haninge, Marie Litholm, kommer att ge exempel på hur man kan följa upp arbetet på lokal nivå.

Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar är av tradition ett av Sveriges absolut största partiarrangemang. I år är över 1200 deltagare och utställare anmälda. Från Vimmerby deltar även Elisabeth Lago Nilsson, Göran Gustafsson, Torbjörn Sandberg, Ola Gustafsson och Masi Aurfan i konferensen, som pågår från fredag lunch till lördag eftermiddag. Därefter hålls partiets extra riksting. Huvudsyftet är att besluta om stadgeändring, för att hålla riksting vartannat år istället för varje år. Om stadgeändringen fastställs, och det inte blir något riksting i sommar, måste val av partistyrelse och partipresidium göras.

Det är intressant att valberedningen har samma förslag till partipresidium som vår nominering från Vimmerbys lokalavdelning: Göran Hägglund, Jönköping, som partiordförande, Maria Larsson, Gnosjö men bördig från Långasjö i södra Kalmar län, som första vice ordförande och David Lega, Göteborg, som andre vice ordförande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar