tisdag 17 januari 2012

Vad tänkte de på i den rödgröna majoriteten?


Vid ingången till den nedlagda distriktssköterskemottagningen i Degerhamn finns denna skylt, där man skriver om Krisdala ... En freudiansk felskrivning, måhända.

I två veckor har distriktssköterskemottagningarna på landsbygden varit stängda. De patienter som brukat ta sig dit för att få omläggning av sår, blodtryck och blodprover kontrollerade, de måste nu åka avsevärt längre sträckor för att sin vård och behandling utförd.

Jag har fortfarande inte fått fram något fullständigt beslutsunderlag för alla nio mottagningar som lades ned vid årsskiftet, enbart besöksstatistik från mottagningarna i Degerhamn, Loftahammar och Edsbruk.

Men beräknat enbart utifrån dessa tre mottagningar drabbas landstinget av ökade kostnader för sjukresor för upp emot 600,000 kronor, såvida inte patienterna själva tvingas ta kostnaden för privat biltransport.

Det ökade resandet innebär dessutom ökad miljöpåverkan genom ökade koldioxidutsläpp. Det handlar om åtskilliga ton per år - omkring sex ton bara för patienterna från dessa tre orter.

Enligt uppgifter från media räknar primärvårdsförvaltningen med att totalt spara en miljon, genom att stänga de nio mottagningarna. Hade man gjort sig mödan att ta fram en heltäckande konsekvensbeskrivning hade man kanske insett att förtjänsten kanske inte var så stor.

Den allvarligaste konsekvensen är dock för de patienter som drabbas och för de orter på landsbygden som tvingas se ytterligare en viktig samhällsservice försvinna.

Idag har Alliansens gruppledare gjort en resa runt länet och besökt några av de drabbade orterna. I Degerhamn sammanstrålade vi med kommunalrådet, Kent Ingvarsson, och i Gamleby med vice kommunalrådet Christin Rampeltin. Båda var öppna för samtal med landstinget för att hitta samverkanslösningar för att återskapa trygghet och service på landsbygden.

Frågan är hur den rödgröna majoriteten tänkte, när de lät stänga distriktssköterskemottagningarna på nio orter, utan att informera vare sig patienter, allmänhet, kommunledning eller oss i landstingets Allians.

Och hur tänkte det miljöansvariga landstingsrådet Jessica Rydell (MP), när de godkände en förändring som innebär att fler personer tvingas resa längre än tidigare?

Förmodligen tänkte de inte alls ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar