onsdag 1 februari 2012

Ett misslyckande att tandvården i Överum läggs ned

Idag kom beskedet vi befarat under en längre tid. Landstingsledningen kastar in handduken och lägger ned folktandvården i Överum. Patienterna hänvisas till Gamleby.

Folktandvården i Överum har varit utan fast anställd tandläkare länge. Beskedet att kliniken nu läggs ned är ännu en tragisk händelse för befolkningen i Västerviks norra delar, som fått många liknande besked på senare tid. Det är inte minst ett misslyckande från den rödgröna landstingsledningens sida.

Det är mycket beklagligt att landstinget inte lyckats rekrytera någon ny tandläkare till Överum. Befolkningen i norra delarna av Västerviks kommun får nu betydligt längre resor till både tandvård och basal sjukvård, efter nedläggningen av distriktssköterskemottagningarna i Edsbruk och Loftahammar.

Jag ifrågasätter om ansvariga landstingsrådet Jessica Rydell (MP) lagt ned tillräcklig energi på att lösa sjukvårds- och tandvårdsbehovet i norra länet. Man borde se över möjligheten att använda löneinstrumentet för att göra tjänstgöring på mindre orter mer attraktiv. Det blir knappast någon miljövinst att låta folk fara på vägarna för att få sin vård och behandling, med de långa avstånd som råder i Västerviks kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar