onsdag 4 januari 2012

Hyckleri eller självvald okunskap hos rödgrön landstingsledning?

Dagens för att inte säga årets nyhet är att den rödgröna landstingsledningen inte hade en aning om att det är upp till varje enskilt landsting att avgöra om man vill tillämpa det av riksdagen fastställda taket för högkostnadsskyddet fullt ut eller om man vill sätta en lägre nivå. Det är i alla fall vad landstingsrådet Lena Segerberg (S) hävdar.

Jag tillåter mig tvivla på att detta är hela sanningen. Yvonne Hagberg kommer förmodligen sanningen närmare, när hon säger att 3,5 miljoner är rätt mycket pengar för landstinget.

Men den stora frågan är om verkligen Anders Henriksson (S), som av sitt parti placerats i Sveriges Kommuners och Landstings styrelse och dess arbetsutskott, kan ha varit omedveten om att man i varje landsting själv väljer på vilken nivå man ska fastställa högkostnadsskyddet - upp till maxbeloppet vill säga.

Min tes är att han var mycket väl medveten om detta, men tacksamt tog emot det tillskott höjningen ger, samtidigt som han och hans röda gelikar fortsätter att kritisera regeringen för höjningen.

Hur kan jag komma med ett sådant påstående? Jo, i den landstingsplan för 2012-2014 som landstingsfullmäktige beslutade om i november står nämligen så här på sidan 42:

"I budgetpropostionen föreslås att högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvården höjs från 900 kr till 1100 kr. Höjningen börjar gälla den 1 januari 2012. Frikortsgränsen har inte höjts sedan 1999 och förslaget beskrivs som en uppdatering.
(...)
Antar riksdagen förslaget kommer landstinget att tillämpa (min markering) den höjda gränsen för högkostnadsskydd inom den öppna hälso- och sjukvården:"

De fetstilta orden i citatet från landstingsplanen visar att man var fullt medveten om att man inte var tvingad att tillämpa den nya, föreslagna högstanivån. Jag kan inte tro annat än att landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson hade koll på det.

Frågan är bara varför inte media frågat honom, utan nöjt sig med hans (kanske) ovetande medarbetare?

Läs gärna Christer Jonssons reflektioner kring den ovetande majoriteten! Östran-Nyheterna skriver om detta, som även Radio Kalmar haft inslag om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar